عمومی

پایان نامه رایگان درباره حوزه و دانشگاه، فرهنگ و تمدن، نهج البلاغه

دمشقی،البدایه والنهایه،دارالفکر،بیروت،بی تا.
8. ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمدبن مکرم بن منظور الافربقی، لسان العرب ج2، چاپ بیروت، سال 1374-1375 .
9. ابن همام اسکافی، محمدبن همام بن‌سهیل اسکافی، منتخب الانوار فی تاریخ ائمه اطهار، دلیل ما، قم
10. ابن‌ابی‌الثلاج، تاریخ اهل بیت، (325ق)، یک جلد، ال بیت، قم، 1410ق.
11. ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، به اهتمام محمد ابراهیم، قاهره 1964ـ1959.
12. ابن‌ابی‌الدنیا، مقتل امیرالمومنین، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، (وفات 281ق) ناشر، تاسوعا، مشهد1379ش، نوبت اول.
13. ابن‌حزم اندلسی، جمهرهالعرب، (وفات 456ق)، دو جلد، دارالکتاب العلمیه، بیروت، سال چاپ 1418ق، نوبت اول.
14. ابن‌سعد، کاتب بغدادی، طبقات الکبری(وفات 230ق) دارالکتاب العلمیه بیروت، 1418ق، نوبت دوم.
15. ابن‌سعد، کاتب بغدادی، طبقات الکبری، ترجمه محمود مهدوی دامغانی (وفات 230ق) مترجم معاصر، فرهنگ و اندیشه، تهران.
16. ابن‌سعد، محمد، طبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1410قمری، چاپ اول.
17. ابن‌شهر آشوب، مازندرانی، مناقب، (وفات 588ق) ناشر علامه، قم 1379ق)
18. ابن‌صوفیه نسابه، المجدی فی انساب الطالبین(وفات 466ق)، مکتبه آیظ الله المرعشی النجفی، قم، سال چاپ 1422، نوبت دوم.
19. ابن‌عساکر، امام الحافظ، تاریخ مدینه الدمشق، تراجم النساء، (571ـ499هجری) تحقیق سکینه الشهابی، دار الفکر، دمشق، سوریه.
20. ابن‌عنبه، حسنی، عمده الطالب فی انساب آل ابی‌طالب، (وفات 828ق) یک جلد، ناشر انصاریان، نشر قم، سال چاپ1417ق.
21. ابوطالب مکی،قوت القلوب،دار صادر،بیروت.
22. اربلی، محدث اربلی، کشف الغمه، مترجم علی بن حسین زواره ای، اسلامیه، تهران، 1382ش.
23. ازوارقانی، سید عزالدین قاضی مروزی، الفخری فی انساب الطالبین، (وفات 614ق)ناشر، مکتبهآیه الله مرعشی النجفی، مکان نشر قم، سال چاپ 1409ق)
24. اصفهانی، ابوالفرج علی بن الحسین، فرزندان ابو طالب (م 356)، ترجمه جواد فاضل، تهران، کتابفروشى على اکبر علمى، (1339ش).
25. اصفهانی، ابوالفرج، الاغانی، ج 11 و ج 14.، قاهره 1345-1351
26. الاعلمی الحائری، العلامه الشیخ محمد حسین، تراجم اعلام النساء، منشورات موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان، ص.ب.712.
27. امام خمینی، رساله توضیح المسائل محشی(شش مرجع)، موسسه مطالعاتی منتظران موعود، مسلمی‌زاده.
28. امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله دفتر انتشارات اسلامی وابسطه به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بهار 1366، ج 1و2.
29. امین، محسن، اعیان الشیعه، دار التعارف للمطبوعات، بیروت 1406ق.
30. الامینی، محمد هادی، فاطمه بنت الحسین، ناشر مکتبهالزهراء.
31. انصاری زنجانی خوئینی، اسماعیل، الموسوعه الکبری، دلیل ما، قم1428.
32. الباخی، ابی‌زیداحمدبن سهل البلخی (340 هق)، الطبع الاولی 1431ق 2010م، دار صار بیروت.
33. الباعونی، شمس الدین باعونی،جواهر المطالب فی مناقب الامام علی،مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه،قم.
34. بخشایشی، عقیقی، زنان نامی در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، نوبت چاپ اول ت. انتشار 1382، تابستان، قم دفتر نشر نوید اسلام.
35. بلاذرى، أحمد بن‌یحیى بن‌جابر، انساب الأشراف، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلى، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، 1417 قمری.
36. البلداوی، وسام برهان، القول الحسن فی عدد زوجات الامام الحسن(علیه السلام)، کربلا، عتبه الحسینیه المقدسه، 1429 قمری.
37. بنت الشاطی، دکتر عایشه عبدالرحمن، سکینه بنت الحسین، دکتر عایشه، طابع الرابع، الرمه البیضاء، ملکارت سنتر، بیروت، لبنان.
38. بنت الشاطی، عایشه عبدالرحمن، تراجم سیدات بیت النبوه، قاهره
39. البیهقی، ابوبکر، دلایل البیهقی، (وفات 458ق)، دار الکتاب العلمیه، بیروت، 1405ق، نوبت اول.
40. جباران، محمد رضا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، بوستان کتاب1382.
41. جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام از سال چهل تا صد هجری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم 1369.
42. جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام تا سال چهلم هجری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ دوم 1369.
43. جمعی از نویسندگان؛مع الرکب الحسینی،تحسین،نشرقم،1386ش-1428
44. حاتم شامی، جمال الدین یوسف بن‌حاتم شامی، الدر التنظیم فی مناقب الائمه الهامیم، جامعه مدرسین، قم، 1420.
45. حازم الخاقانی، امهات الایمه، دارالحق، لبنان، بیروت، بیر العبد، قرب محطه دیاب، بنایه المهدیه اللبنانیه.
46. حر عاملی، وسایل الشیعه، دارالکتاب الاسلامیه، تهران.
47. حسینی میلانی، سید علی، ازدواج ام کلثوم با عمر، مرکز حقایق اسلامی، نوبت چاپ دوم/1386، چاپ وفا.
48. الحلوا، سید محمد علی، آمنه بنت ال حسین، مؤسسه جهانی سبطین، سال 1382/1424ه.ق، چاپ دوم.
49. الحلوا، سید محمد علی، سکینه پرده نشین قریش، ترجمه محمد خنیفر زاده، مؤسسه جهانی سبطین، سال چاپ 1386 ش.
50. الحموی،محمدبن اسحاق حموی،انیسالمومنین،بنیاد،بعثت، تهران،1363ش،
51. خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، قم
52. دخیل، علی محمد علی، سکینه دختر امام حسین، ترجمه دکتر فیروز حریر چی، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1362.
53. دخیل، علی محمد، سکینه بنت الحسین(علیه السلام)، مؤسسه اهل بیت، تاریخ 1979م ـ1399هـ بیروت لبنان.
54. دکتر عقیقی بخشایشی،زنان نامی در تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی
55. دونالدسن، م. دوایت، 1410ق، عقیده الشیعه، ترجمه عربی: ع. م، مؤسسه المفید، بیروت، چاپ دوم.
56. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول 1371.،
57. ذهبی، سیر اعلام النبلاء، به اهتمام شعیب الارناووط و حسین اسد، بیروت 1981ـ1988.
58. ذهبی، شمس الدین ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، دار الکتاب العربی، بیروت 1409ق.
59. ذهبی، شمس الدین، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، دارالکتاب العربی، بیروت 1409ق.
60. ذهبی، محمد بن‌احمد، سیر اعلام النبلا، تحقیق شعیب ارناوؤط و حسین اسد، بیروت، مؤسسه الرساله، 1413
61. ربانی، علی، چهره درخشان قمر بنی‌هاشم، قم انتشارات مکتب الحسین چاپ هفتم 1386، ج1.
62. الرحمانی همدانی،احمد،فاطمه الزهراء شادمانی دل پیامبر،دفتر تحقیقات و انتشارات بدر،تهران.
63. روحانی، سید محمد صادق حسینی روحانی، فقه الصادق، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
64. زمخشری، تفسیر کشاف، ترجمه مسعود انصاری، نشر ققنوس، تهران 1389.
65. زمخشری، محمودبن عمر، اساس البلاغه، محل انتشارات ققنوس، محل نشر قم،
66. سبط بن‌الجوزی، تذکره الخواص(وفات 654ق) منشورات الشریف الرضی، قم، سال 1418ق، نوبت اول.
67. سید احمد طریحی، محمود عادل، مجمع البحرین، تهران، نوبت چاپ چهارم.
68. الشبراوی، جمال الدین، الاتحاف بجب الاشراف، (وفات 1171ق) یک جلد، ناشر دار الکتاب، قم، سال چاپ 1423ق.
69. شریف قرشی،باقر ،موسوعه الامام علی بن ابیطالب،موسسه کوثر،1423ق.
70. شهرستانی، سیدعلی، معمای ازدواج عمر با حضرت ام کلثوم، ترجمه، بخش فرهنگی موسسه حضرت امام هادی(علیه السلام)، نشر یوسف فاطمه، مشهد، نوبت چاپ اول ـ1387.
71. شهرستانی، علی، زواج ام الکلثوم، قم، مرکزالابحاث العقایدیه، طبع اول1500، سال2007م/1428ه.
72. شهیدی، سید جعفر شهیدی، زندگانی علی بن الحسین، دفتر نشر و اثار اسلامی، قم
73. شیخ الاشرف العبیدلی نسابه، ابی‌الحسن محمدبن ابی‌جعفر، تهذیب الانساب و نهایهالاعقاب (متوفی 425هق) استدراک و تعلیق عبدالله شریف الحسین بن‌محمد معروف بابن طبا طبا الحسنی النسابه متوفی 449هق، اشرف سید محمود مرعشی، تحقیق شیخ محمد کاظم محمودی، نشر مکتبه آیهالله العظمی المرعشی النجفی العامه، قم المقدسه، مطبعه بهمن، قم سنه 1413هق، الطبع الاولی.
74. الطائی نجاح، تحریف اسناء اولاد المعصومین، دارالمصابیح الدجی، دارالمیزان، طبعه الاولی، 1429ه‍ 2008 میلادی.
75. طبرسی، فضل بن‌حسن، اعلام الوری بالاعلام الهدی، آل بیت، قم، 1417السلام) مکتبه القدسی، قاهره، 1356ق.
76. طبری، محب الدین، (وفات 694ق) ذخایر العقبی فی مناقب ذوی القربی(علیه وفات 548ق)، آل بیت، قم، 1417ق.
77. طبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری یا تاریخ الرسل والملوک، ترجمه قاسم پاینده، چاپ دوم، انتشارات اساطیر تهران، 1362.
78. طوسی، ابی جعفر بن الحسن طوسی، تهذیب الاحکام، محل نشر قم.
79. عاملی، سید محسن امین، ترجمه، علی حجتی کرمانی(وفات 1377ق) مترجم معاصر، سروش، تهران ریال1376ش، نوبت دوم.
80. عسقلانی، ابن‌حجر، الاصابه فی تمییز الصحابه، (وفات 852ق) دار الکتاب العلمیه، بیروت 1415ق.
81. فخر رازی، الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه، (وفات 606ق) مکتبه آیه الله المرعشی النجفی، قم، 1419ق، نوبت دوم.
82. قمی، شیخ عباس، منتهی الامال فی تواریخ النبی والال(وفات 1359ق) دلیل ما، قم، سال نشر 1379ش).
83. کلانتری، م.، پایان نامه، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1353، شماره 1120.
84. کلینی،اصول کافی،ترجمه ایت الله کمره ای،اسوه قم،1375 ش.
85. گواهی، زهرا، سیمای زن در اینه فقه، مرکز نشر سازمان اسلامی، نوبت چاپ اول، زمستان 1369، چاپ شمشاد.
86. الله اکبری، محمد”ازدواج عمر با ام کلثوم از نگاه فریقین”مجله طلوع، سال ششم، شماره بیست وسه، پاییز 1386
87. مادلونگ، ویلفرد، جانشینی حضرت محمد(صلی الله علیه و آله)، ترجمه احمد نمایی و دیگران، مشهد، آستاد قدس رضوی، 1377، چاپ اول.
88. مالکی، ابن‌صباغ، الفصول المهمه فی معرفه الئمه (وفات 855ق)ج2، دار الحدیث، قم، سال چاپ 1422ق.
89. مجلسی، بحار الانوار، (وفات1111ق) ناشر اسلامیه، تهران، سال چاپ1363ش، نوبت دوم.
90. المدرس، علاءالدین، النسب و المصاهره، دارالکتاب العربی، دمشق، القاهره، چاپ اول 2006.
91. مسعودی، أبو الحسن على بن‌حسین بن‌على، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر، قم، دار الهجره، چاپ دوم، 1409
92. مصعب بن‌الزبیر،، عبدالله المصعب بن‌عبدالله بن‌المصعب الزبیری، لیفی بروفنسال، الطبع الرابع، دارالمعارف.
93. معصومه اخلاقی و نعمت الله صفری”مجله طلوع، س10، ش39، بهار 1391.
94. معین، محمد، لغت نامه معین، انتشارات امیر کبیر، چاپ 1350
95. مفید، الارشاد فی معرفه حجج الله (وفات 413ق) کنگره شیخ مفید، قم، سال 1413ق.
96. مفید، الارشاد، ترجمه سید‌هاشم رسول محلاتی، تصحیح علی اکبر غفاری، کتابفروشی صدوق، تهران، بی‌تا.
97. مقدسى، مطهر بن‌طاهر، البدء و التاریخ، بور سعید، مکتبه الثقافه الدینیه.
98. الموسوی المقرم، عبد الرزاق، السیده سکینه ابن‌الامام الشهید ابی‌عبدالله الحسین(علیه السلام)، انتشارات الشریف الرضی، سال طبع1413ـ1371، مطبع ایران، امیرـ قم.
99. مونس، حسین، اطلس تاریخ اسلام، طبع الاولی 1407ه1987م، بالزهراء، لالعلام العربی، ا
100. مهدی پور، علی اکبر، از تبار محدثان سکینه دخت امیرالمؤمنین، انتشارات رسالت، چاپ اول، 1388، قم.
101. میر اشرفی، سید هادی، داستان ازدواج چهارده معصوم، انتشارات پیام حجت، سال1383، چاپ دوم.
102. ورادی، سید تقی، خاندان عصمت، مؤسسه بوستان کتاب، سال 1387.
103. هدایت پناه، محمد رضا، زبیریان و تدوین سیره نبوی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، بهار 1391.
104. هدایتی، علی، کفویت در ازدواج در قلمرو فقه اسلامی و حقوق ایران، موسسه بوستان.
پیوست‌ها
گزارش ازدواج با خاندان خلفا که مصعب بن‌الزبیر در کتاب نسب قریش آورده است.
1ـ ازدواج ام کلثوم بنت علی و فاطمه (سلام الله علیه) با عمر بن‌خطاب، زید و رقیه را بدنیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *