عمومی

پایان نامه رایگان درباره ج2،، ج3،، جعفریان،

کتاب تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری، به نقل از مجمع البیان، ج7، ص206
52. همان، ص275.
53. همان به نقل از ابن‌سعد، ج3، ص274.
54. همان به نقل از الاغانی، ج16، ص83.
.55ذاکری. ج2، ص553 به نقل از سفینه البحار، ج2ص133.
56. جعفریان، تاریخ اسلام تا سال چهلم هجری، ص474. به نقل از اعیان الشیعه، ج3، ق2، ص20.
57. همان، به نقل از کتاب فتوح، ج2، ص237.
58. مفید، الباب ثانی، فصل 58. ص108
59. امینی، ج3، ص97.
60. همان.
61. مجلسی، ج40، ص119.
62. نوری، طبرسی، ج 17، ص200.
63. بلاذری، ج 6، ص185.
64. جعفریان، تاریخ اسلام از سال چهلم تا صد هجری ص17 به نقل از الشبراوی والاتحاف، ص34.
65. جعفریان، همان ص18. به نقل از شیخ طوسی، کتاب امالی، ج2، ص172.
66. همان ص72، به نقل از ابن‌خلدون، ج2، ق2ص18
67. همان به نقل از مسعودی، ج2، ص5.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *