منابع تحقیق درمورد وسایل ارتباط جمعی

عمومی، افکار سنجی از مردم در خصوص اقدامات و فعالیت‌های دستگاه ذی‌ربط، تهیه و تنظیم مقالات، گزارش‌های تحلیلی و مطالب علمی در حوزه فعالیت دستگاه مربوطه، تحلیل محتوای مطالب. مقالات و گزارش‌های مندرج در مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، برنامه‌ریزی مدون و منسجم در امور ارتباطی و نیز ارائه ایده‌های نو در زمینه‌های روابط عمومی، اصلاح روش و بهبود شیوه‌های ارتباطی، تهی و تدوین ریز بودجه پیشنهادی روابط عمومی و دفاع از آن تا تصویب نهایی، نظارت بر مصرف اعتبار مصوب ادارات روابط عمومی. بهره‌برداری از واحد ارتباطات مردمی جهت برنامه‌ریزی‌های آتی و تعیین خط‌مشی و سیاستگذاری‌ در امور ارتباطی استان‌ها را برعهده دارد.
* اداره ارتباطات و رسانه‌های که مهمترین وظایف آن عبارت‌ است از: تهیه و تنظیم و انعکاس اخبار اقدامات و برنامه‌های دستگاه ذیربط به وسایل ارتباط جمعی، پوشش خبری مراسم مختلف نظیر گردهمایی. سخنرانی‌ها، افتتاح پروژه‌ها و غیره، اعلام مواضع و صدور بیانیه در مناسبت‌ها و پاسخ به انتقادات مطروحه در وسایل ارتباط جمعی، درج آگهی در مطبوعات و پخش تیزرهای تلویزیونی، ترتیب دادن برنامه‌ها و میزگردهای رادیویی و تلویزیونی، برنامه‌ریزی و اجرای مصاحبه‌های مطبوعاتی و اختصاصی، اعزام خبرنگاران به نقاط مختلف کشور و برقراری رابطه ارگانیک با روابط عمومی استان‌ها و مؤسسات وابسته و مسئولیت‌ تهیه و تنظیم و ارسال بریده جراید جهت اطلاع‌رسانی به مسئولین دستگاه مربوطه.
* اداره تبلیغات که وظایف و اهداف زیر را دنبال می‌کنند. سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هدایت امور تبلیغی، ایجاد وحدت رویه در امور ارتباطی و تبلیغی، مسئولیت تشکیل دبیرخانه دایمی مراسم و ستادها، انعکاس تبلیغی فعالیت‌های دستگاه ذی‌ربط در وسایل ارتباط جمعی، تهیه، ساخت و نمایش فیلم‌های تلویزیونی در راستای سیاست‌های دستگاه، انجام وظایف سمعی و بصری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و مشارکت در کنفرانس‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، تعمیم خط‌مشی و سیاستگذاری تبلیغاتی در سطح وزراتخانه و سازمان، طراحی و تدوین فرم‌های ثابت (الگوهای) تبلیغاتی برای معرفی پروژه‌ها و طرح‌های مربوطه.
* اداره انتشارات که رئوس وظایف آن عبارت است از: چاپ اقلام تبلیغاتی از قبیل کتاب، پوستر، بروشور، تراکت و غیره، مسئولیت تهیه و تنظیم، صحافی، چاپ و توزیع بولتن یا مجلات داخلی، مسئولیت سیاستگذاری در امور نشر روابط عمومی استان‌ها و مؤسسات تابعه، ایجاد و اداره امور آرشیو عکس، فیلم و نوار کاست، نوار ویدیویی، روزنامه و مطبوعات.
* اداره کارپردازی‌ و پی‌گیری‌های نیز به عنوان اداره خدماتی و پشتیبان سایر ادارات وظایف زیر را دنبال می‌کند: انجام امور دبیرخانه و بایگانی، تایپ، فاکس و کامپیوتر، پیگیری‌های ویژه، انجام امور دفتر محرمانه و بایگانی، جمع داری اموال و سایر امور مشابه.
ضمناً دو نفر معاون زیر نظر مدیر کل روابط عمومی دستگاه ذی‌ربط به کار اشتغال خواهند داشت و هر یک هدایت و سازمان‌دهی بخشی از مجموعه مساعدت می‌کنند.

با آن که دولت جمهوری اسلامی ایران طی چندین بخشنامه بر امر دایر کردن ادارات روابط عمومی و مشارکت مؤثر مسئولان روابط عمومی در جلسات مشورتی و تصمیم‌گیری‌ سازمان‌ها اصرار ورزیده‌اند، با وجود این شاید ادارات روابط عمومی در سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های جمهوری اسلامی ایران اگر ضعیف‌ترین ادارات نباشد، بدون شک جزو یکی از چند اداره ضعیف است، عدم شناخت جایگاه سازمانی و وظایف روابط عمومی خود زاده. عدم آگاهی مدیران دست‌اندرکار از روابط عمومی از یک طرف و ضعف دست‌اندرکاران روابط عمومی‌ها از یک طرف است و نیز شرایط اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی و نیز سیاسی کشور به گونه‌ای است که بی‌توجهی به اصول روابط عمومی را تقویت می‌کند. واقعیت قضیه این است که اکثر قریب به اتفاق مدیران و مسئولان روابط عمومی‌های کشور را افراد غیرمتخصص تشکیل می‌دهند، که صرفاً به خاطر علاقه به کار فرهنگی و داشتن ذوق و سلیقه خاصی، عنوان مسئولیت روابط عمومی را به دوش می‌کشند و نتیجه و عملکرد ادارات آنان چیزیست که موجب گریز مدیران از روابط عمومی و عملکرد آن می‌شود و این امر را در ذهن مدیران تداعی می‌کند که روابط عمومی اداره‌ای است هزینه‌بر و جزو ادارات سودآور و مؤثر به حال سازمان محسوب نمی‌شود.
آنچه که امروز در سازمانها و نهادهای جمهوری اسلامی از روابط عمومی مشاهده می‌شود با آنچه که روابط عمومی کلاسیک، با اهداف، وظایف و عملکرد علمی آن مورد بحث قرار می‌گیرد تفاوت دو چندان دارد. آگاهی از شرایط پیدایش و روح و منطق حاکم بر روابط عمومی، اهداف و ابزارهای این ادارات می‌تواند مسئولان آن را در استقرار سازمان مدون و مدرن روابط عمومی راهگشا بوده، و موجبات افزایش کارآیی و روند مطلوب امور این اداره باشد. روابط عمومی عمل مدیریت است که به وسیله آن افراد جامعه مورد سنجش قرار می‌گیرند و روش کار و طرز عمل یک فرد یا یک مؤسسه با مصلحت عمومی منطبق می‌گردد و برنامه‌ای برای جلب تفاهم و مقبولیت عامه به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
آنچه که از تعریف فوق برمی‌آید اینکه روابط عمومی عمل است و حرف زدن نیست، حرکت، تحرک، پویایی و صحنه بروز خلاقیت‌ها، هنر و ابراز شایستگی است، امر پژوهش و تحقیق در روابط عمومی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، ابتدای روش کار روابط عمومی با پژوهش شروع و به پژوهش ختم می‌شود و برنامه‌ریزی و طر احی از کارهای ضروری روابط عمومی است که متأسفانه در بسیاری از ادارات روابط عمومی حتی شناخت لازم از طرح و برنامه وجد ندارد. اما نتیجه مهم‌تری که از تعریف فوق به دست می‌آید، هدف یک اداره روابط عمومی است و آن جلب تفاهم و مقبولیت عامه مردم و کسب حسن نیت و همکای آنان در رشد منویات سازمان است. سازمان‌ها و ادارات روابط عمومی در شرایط خاصی از رشد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جوامع پا به عرضه وجود گذاشته، هم زمان با رشد اقتصادی، مردم به عنوان مشتری و صاحبان آراء مورد توجه شرکت‌های تولیدی و سیاستمداران قرار گرفتند و رقابت بر سر بازاریابی و جلب اعتماد مردم به خرید کالاهای شرکت‌ها و ایجاد وفاداری در مشتریان، توجه مدیران شرکت‌ها به داشتن اداره‌ای به نام روابط عمومی را به پیش کشید. از طرفی، ایجاد حس اعتماد، علاقه کارکنان به سازمان به منظور افزایش کارایی پرسنل ضرورت فعالیت تبلیغاتی در درون سازمان را ایجاب می‌کرد.

هم زمان با استقرار دمکراسی حق رای مردم، روش‌های برخورد سردمداران با مردم در قالب مدل و منطقی جدید ارایه شد و منطق زور، تزویر جای خود را به روش و شیوه اقناع که مبتنی بر استدلال منطقی و متقاعدسازی طرف مقابل بود، استوار گردید، رشد مطالعات جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی و اقتصادی مبانی تئوریک روابط عمومی را پی‌ریزی کرد و به این ترتیب اولین روابط عمومی‌ها پا به عرصه گذاشتند.
جایگاه‌ سازمانی‌ روابط عمومی‌ :
روابط عمومی‌ زمانی‌ می‌تواند نقش‌ راهبردی‌ خود را در سازمان‌ ایفا کند که‌ در تشکیلات‌ سازمان‌جایگاه‌ مناسبی‌ داشته‌ باشد.در بسیاری‌ از ساختارهای‌ سازمانی‌، مشاهده‌ می‌شود که‌ روابط عمومی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ واحد فرعی‌امور اداری‌ یا امور خدماتی‌ منظور شده‌ است‌ که‌ در این‌ صورت‌ روابط عمومی‌ نمی‌تواند جایگاه‌ و نقش‌راهبردی‌ داشته‌ باشد، زیرا طبعاً شرایط احراز شغل‌ مسئول‌ روابط عمومی‌ حتی‌ از شرایط احراز شغل‌ مدیر اداری‌ پایین‌تر است‌.
در سازمانهایی‌ که‌ واحد روابط عمومی‌ در جدول‌ سازمانی‌ بلافاصله‌ زیر نظر مدیر عالی‌ سازمان‌ قراردارد نشان‌ دهنده‌ توجه‌ به‌ روابط عمومی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ عنصر راهبردی‌ است‌. در بسیاری‌ از موارد، روابط عمومی‌ عملاً نقش‌ راهبردی‌ خود را در سازمان‌ ایفا نمی‌کند. این‌ مشکل‌ ازدو جهت‌ ناشی‌ می‌شود:
۱٫ عدم‌ اطلاع‌ کافی‌ مدیران‌ ارشد از نقش‌ و اهمیت‌ روابط عمومی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ عنصر کمک‌کننده‌ به‌ طرح‌ریزی‌های‌ استراتژیک‌ و زمینه‌سازی‌ تصمیمات‌، اجرا و ارزیابی‌ عملکرد برنامه‌های‌ راهبردی‌ سازمان‌.
۲٫ قرار ندادن‌ افرادی‌ با دانش‌ و بینش‌ و منش‌ لازم‌ در چنین‌ جایگاه‌ سازمانی‌ که‌ بتواند سازمان‌ را در اعمال‌ مدیریت‌ راهبردی‌ یاری‌ کند. در این‌ صورت‌ است‌ که‌ روابط عمومی‌ فقط می‌تواند مراسم‌ و جشن‌ها را ترتیب‌ دهد و پرچم‌ به‌ دور دیوار سازمان‌ بزند.
توصیه‌ متخصصان‌ این‌ است‌ که‌ اگر بخواهیم‌ روابط عمومی‌ نقش‌ راهبردی‌ در سازمان‌ داشته‌ باشد، لازم‌ است‌ ضمن‌ در نظر گرفتن‌ جایگاهی‌ مناسب‌ در ساختار سازمانی‌ برای‌ این‌ واحد و شرایط احرازشغلی‌ متناسب‌ با مدیران‌ ارشد سازمان‌، آنان‌ را در طرح‌ریزی‌های‌ راهبردی‌ سازمان‌ مستقیماً دخالت‌دهیم‌.
توصیه‌ عمده‌ دیگری‌ که‌ از لحاظ سازماندهی‌ شده‌ است‌، این‌ که‌ بهتر است‌ تمام‌ خدمات‌ تخصصی‌مورد نیاز واحد روابط عمومی‌ در داخل‌ یک‌ واحد سازمانی‌ قرار گیرد و مسئولیت‌ اصلی‌ همه‌ این‌اقدامات‌ به‌ عهده‌ مدیر روابط عمومی‌ باشد. طبیعی‌ است‌ که‌ تشکیلات‌ سازمانی‌ واحد روابط عموی‌ درسازمانهای‌ بزرگ‌ با سازمانهای‌ متوسط و کوچک‌ متفاوت‌ خواهد بود.

۲-۱-۸- نگاهی به وظایف‌ روابط عمومی ‌در کشور
مهمترین‌ وظیفه‌ روابط عمومی‌، شناخت‌ افکار عمومی‌ و نفوذ در آن‌ برای‌ جلب‌ رضایت‌ افکارعمومی‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ است‌ که‌ هم‌ در درون‌ سازمان‌ و هم‌ در بیرون‌ از سازمان‌ دنبال‌ می‌شود. بی‌تردید، این‌ وظیفه‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ از فعالیتهای‌ ارتباطی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ می‌توان‌ آنها را تحت‌ عناوین‌ ارتباطات‌، امور فرهنگی‌ و نمایشگاهها، انتشارات‌، سنجش‌ افکار و پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌دسته‌بندی‌ کرد. که‌ در زیر به‌ تشریح‌ این‌ وظایف‌ می‌پردازیم‌.
وظایف ارتباطی‌:
– سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و کاربرد شیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاستها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.
– گردآوری‌، جمع‌بندی‌ و تحلیل‌ نظرها و دیدگاههای‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمینه‌ فعالیتهای‌سازمان‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مدیریت‌.
– تلاش‌ برای‌ تقویت‌ هرچه‌ بیشتر روحیه‌ تفاهم‌ بین‌ کارکنان‌ و مدیران‌ و همیت‌ سازمانی‌ و زمینه‌سازی‌برای‌ برقراری‌ ارتباطات‌ بین‌ آنان‌.
– اعلان‌ مواضع‌ سازمان‌.
– عضویت‌ و شرکت‌ در جلسه‌های‌ مهم‌ سازمان‌ به‌ منظور آگاهی‌ از سیاستها، خطمشی‌ها، برنامه‌ها وروند فعالیتها و نیز آگاهی‌ از نتایج‌ سایر نشستها و گردهمایی‌ها و جلسه‌ها.
– تدوین‌ «تقویم‌ جامع‌ ارتباطات‌ سازمانی» در قالب‌ ملاقاتها و بازدیدهای‌ مسئولان‌ سازمان‌ با شخصیتهای‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، کارکنان‌ و اقشار مختلف‌ مردم‌ با هدف‌ تداوم‌ و گسترش‌ اصولی‌ وتلطیف‌ روابط و تنظیم‌ افکار عمومی‌.
– تدارک‌ تمهیدات‌ و اقدامات‌ لازم‌ برای‌ راهنمایی‌ ارباب‌ رجوع‌ و تسهیل‌ دسترسی‌ به‌ مراکز و مسئولان‌سازمان‌.
– برنامه‌ریزی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملکرد سازمان‌ به‌ انگیزه‌ تنویر افکار عمومی‌.
– تدوین‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌های‌ مسئولان‌ سازمان‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولویتهای‌ سازمانی‌ و نیازهای‌ افکار عمومی‌.
– تهیه‌ و تنظیم‌ اطلاعات‌ پایه‌ای‌ از سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ مراجعان‌ و میهمانان‌ سازمان‌ به‌ زبانهای‌ مختلف‌.
– ایجاد ارتباط احسن‌ با مطبوعات‌، رادیو، تلویزیون‌ و خبرگزاری‌ها و بهره‌برداری‌ بهینه‌ از آنها برای‌اطلاع ‌رسانی‌ به‌ مردم‌.
وظایف امور فرهنگی‌ و نمایشگاهها :
– م
شارکت‌ در برگزاری‌ سمینارها و گردهمایی‌ تخصصی‌ و عمومی‌ سازمان‌.
– پوشش‌ تبلیغی‌ ساختمانها و فضاهای‌ عمومی‌ سازمان‌ در گرامیداشت‌ ایام‌ و مناسبتهای‌ ویژه‌.
– تدوین‌ و اجرای‌ طرح‌ جامع‌ تبلیغات‌ برای‌ فضاسازی‌ فرهنگی‌ – تبلیغی‌ در ساختمانها و محوطه‌ها.
– مدیریت‌ نمایشگاهها (سالانه‌، دایمی‌ و …) در خارج‌ و داخل‌ سازمان‌.
– طراحی‌ و تولید هدایای‌ تبلیغاتی‌ برای‌ اهدا به‌ مخاطبان‌ (متناسب‌ با سلایق‌ و علایق‌ قشرها).
– تهیه‌، تدوین‌ و اجرای‌ تقویم‌ مراسم‌ داخل‌ سازمان‌.
– راه‌اندازی‌ و اداره‌ موزه‌ و اتا ق‌ انتظارات‌ سازمان‌.
– تولید و سفارش‌ ساخت‌ آگهی‌های‌ تلویزیونی‌ و فیلم‌های‌ مورد نیاز برای‌ تبلیغ‌ عملکرد و مستندسازی ‌سازمان‌.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وظایف انتشاراتی‌ :
– تدوین‌ کتب‌، جزوه‌ها و تهیه‌ مواد انتشاراتی‌ به‌ منظور معرفی‌ سازمان‌.
– گردآوری‌ و نشر اطلاعات‌ و اخبار و گزارشهای‌ مربوط به‌ سیاستها، فعالیتها، طرحها و برنامه‌ها؛ با شیوه‌ها و قالبهای‌ مؤثر و مناسب‌.
– تدوین‌ و انتشار خلاصه‌ عملکرد سالانه‌ سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ افکار عمومی‌.
– انتشار نشریه‌ داخلی‌ و برون‌ سازمانی‌ سازمان‌.
وظایف سنجش‌ افکار:
– تهیه‌ گزارشهای‌ تحلیلی‌ ادواری‌ (ماهانه‌/فصلی‌/سالانه‌) از افکار عمومی‌ داخل‌ و خارج‌ از سازمان‌ برای ‌ارائه‌ به‌ مدیریت‌.
– نقد و بررسی‌ بازتاب‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ در نظر اقشار مردم‌ بویژه‌ نخبگان‌، رسانه‌ها و دستگاهها از یکسو و مدیران‌ و کارکنان‌ از سوی‌ دیگر و ارائه‌ گزارش‌ آن‌ به‌ مدیریت‌.
– سنجش‌ افکار عمومی‌ درون‌ سازمانی‌ به‌ منظور بازیابی‌ مسائل‌ و ارائه‌ راه‌کارهای‌ مناسب‌ به‌ مدیریت‌.
– طراحی‌ و اجرای‌ نظام‌ گردآوری‌ پیشنهادهای‌ کارکنان‌ به‌ منظور ترغیب‌ کارکنان‌ به‌ مشارکت‌ هرچه ‌مؤثرتر در بهبود جریان‌ امور سازمان‌.
وظایف پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌ :
– تهیه‌ گزارشهای‌ عملکرد دوره‌ای‌ از فعالیتهای‌ روابط عمومی‌.
– نوآوری‌، خلاقیت‌ و طراحی‌ فعالیتهای‌ جدید در قلمرو وظایف‌ روابط عمومی‌.
– نظارت‌ و ارزیابی‌ فعالیتها و اعمال‌ نتایج‌ حاصل‌ در برنامه‌ها و فعالیتهای‌ آتی‌.
– طراحی‌ و برنامه‌ریزی‌ برای‌ ارتقاء کلیه‌ اموری‌ که‌ به‌ رشد کمی‌ و کیفی‌ ارتباط و همدلی‌ بین‌ سازمان‌ و مردم‌ و دستگاهها و مدیران‌ و کارکنان‌ با یکدیگر بیانجامد.
وظایف ارتباطات مردمی
*ارتباطات مردمی در شاخه دریافت پیشنهادها
– داشتن فرم پیشنهادها
– نحوه جمع‌آوری پیشنهادها
– داشتن دبیرخانه یا واحد مرتبط
– طبقه بندی پیشنهادها و ارائه جدول
– چگونگی قدردانی از افراد پیشنهاد دهنده
– پی گیری پیشنهادها
– ارزیابی اثربخشی پیشنهادها
*) ارتباطات مردمی در شاخه پاسخگویی
– استفاده از راهکارهای مختلف نظیر نامه، صندوق پستی و …
– استدلال کافی و اقناع لازم در پاسخگویی
– ستون پرسش و پاسخ در نشریه داخلی سازمان
– جلسات پرسش و پاسخ کارکنان و مردم
– تریبون آزاد
– اختصاص تلفن و پست صوتی
عمده ترین اهداف واحد ارتباطات مردمی در یک واحد روابط عمومی را می‌توان به شرح زیر فهرست کرد:
* ایجاد ارتباط حضوری و چهره به چهره بین مدیران سازمان با مردم و کارکنان
* تکمیل فرآیند اطلاع رسانی به مردم و کارکنان و تعیین نقاط تاریک و پیام های ناگفته برای آنان
* رفع فوری تعدادی از مشکلات کارکنان و مردم
* ایجاد ارتباط دوسویه با مردم و کارکنان، دریافت پی فرمت پیامهای ارایه شده که در نهایت، رضایتمندی و قانع شدن آنان را در پی دارد؛
* بسط و توسعه ارتباط بین مدیریت و کارکنان سازمان به منظور رفع مشکلاتکارکنان
* ایجاد مجرای مناسب برای آشنایی با نقطه ‌نظرها، دیدگاهها، پیشنهادها و مشکلات مردم و کارکنان
سازمان دهی ارتباطات مردمی
بی‌تردید تحقق و تامین اهداف یاد شده، مستلزم طراحی واحدی به نام «ارتباطات مردمی» است تا بتواند ضمن برنامه ریزی و نظارت بر انجام آن، فعالیت‌های ارتباطات مردمی را به مرحله اجرا بگذارد. ضمناً باید به این نکته توجه داشت «ارتباطات مردمی،صرفاً پاسخگویی به تلفن‌ها و یا پاسخ به چند نامه نیست، بلکه «ارتباط