ا و رسیدن به ۶ سیگما و ایجاد بهبود مستمر در سازمان،اعضا کمیته اجرایی آن و مسئولیتها،وظایف و دوره‏های آموزشی مورد نیاز هر کدام از اعضاء پرداخته شده و در نهایت به بررسی نقش ۶ سیگما در کاهش هزینه و مدیریت هزینه‏ های کیفیت( COQ ) و آشنایی با شرکتهای بزرگی‏ چون G.E , Motorola , Honeywell که موفقیتهایی با اجرای ۶ سیگما بدست آورده‏اند اشاره ‏شده است.
مقاله: نقش و اثربخشی تبلیغات شفاهی و بازاریابی ویروسی‏ روی خرید مصرف‏کنندگان(نشریه میثاق مدیران شماره ۶۱) نویسندگان: دکتر پیمان غفاری آشتیانی‏، سید مسلم موسوی بصری‏، بتول قهاری‏، زهرا محمودوندی‏
ارتباطات کلامی، توصیه و سفارش در گفت‏وگو بین افرادی است که کالا یا خدمتی‏ را دریافت کرده‏اند. این افراد مستقل از سازمان یا شرکت هستند و درصدد هستند که‏ افراد دیگر نیز از منافع محصول موردنظر استفاده کنند. بنابراین دارای هیچگونه انگیزه‏ و یا مشوق خاصی در جهت طرفداری یا کتمان حقیقت یا تحریف ویژگی محصول یا خدمت نیستند.استفاده از تجربیات دیگران و توجه به ابزارهایی که دیگران استفاده‏ می‏کنند بسیار در وقت مصرف‏کننده یا مشتری صرفه‏جویی می‏کند.بنابراین تبلیغات‏ شفاهی هزار بار قوی‏تر از بازاریابی رسمی است.این امر بدان دلیل است اساس تبلیغات‏ شفاهی در تکنیک بازاریابی قدیمی و سنتی تعریف درباره خدمت یا محصول است. در این مقاله تبلیغات شفاهی را به عنوان یکی از موثرترین استراتژی‏های بازاریابی مورد بحث و بررسی قرار داده اند.
مقاله: معیارهای هفتگانه‏ برای ارزیابی‏ اثربخشی سازماناز:دکتر عبد اله کولوبندی(نشریه تدبیر شماره ۵۶)
انتخاب معیار مناسب به منظور ارزیابی‏ اثربخشی سازمان‏برای پژوهشگران و مدیران، کار چندان آسانی نیست،چرا که یک الگوی‏ نظری عمومی که بهترین معیار را معرفی کند، وجود ندارد.
در ادبیات مکتوب مدیریت،معیارهای‏ گوناگونی توصیه شده است که براساس‏ ملاحظات بهره‏وری، بازدهی، و عوامل رفتاری‏ مانند روحیه کارکنان، انعطاف‏پذیری سازمان و رضایت شغلی افراد سازمان در نظر گرفته شده‏اند. این معیارها بنا به علاقه و تخصص‏ پیشنهاددهندگان متفاوت است.در این نوشته‏ هفت چارچوب مفهومی برای تعیین معیار ارزیابی‏ اثربخشیسازمان ارائه شده است و به اختصار مورد بحث قرار می‏گیرند.
برای ارزیابی سازمان باید به عملکرد ساختار سازمان، عملکرد منابع انسانی سازمان،و عملکرد یا تأثیر فعالیتهای مختلف سازمان بر محیط بیرون‏ توجه کافی مبذول شود،چرا که هریک از این‏ بخشها شامل ابعاد مختلفی بوده و معیارهای‏ خاص خود را می‏طلبد.این ابعاد را می‏توان‏ به صورت زیر خلاصه کرد:
موفقیت‏های سازمان و افراد آن؛-بازدهی و استرس سازمان و واحدهای آن؛-مهارتهای ارتباط بین فردی و رضایت افراد سازمان؛-بهره‏وری و توانایی افراد سازمان؛-بهره‏برداری از منابع سازمان؛-انعطاف‏پذیری ساختار و واحدهای سازمان از شرایط گوناگون محیط.
مقاله: نقش کارکنان‏ در اثربخشی‏ نظام ارزیابی عملکرد از دکتر ایرج سلطانی(نشریه مدیریت شماره ۱۰۷-۱۰۸)
ارزیابی عملکرد در فرایند مدیریت عملکرد به مدیران، سرپرستان و کارکنان کمک می‏کند به صورت دائم از نقاط قوت و ضعف‏ بازخورد دریافت و ساز و کارهای اصلاحی را به کار ببندند تا نقاط قوت تعالی یابد و نقاط ضعف نیز تبدیل به قوت شود.زمانی‏ این مهم تحقق می‏یابد که فرایند ارزیابی عملکرد توسط ارزیابی‏کننده و ارزیابی‏شونده، پذیرفته شده و به کار بسته شود معمولا نظام‏های ارزیابی عملکرد به لحاظ ضعف در طراح ی و فرهنگ‏سازی اهداف خود را در سازمان‏ها دنبال نمی‏کند و این به خاطر آن‏ است که کارکنان در طراحی کلیات، عوامل و اجزای آن کمترین دخالت و نقش را دارند. برای اثربخش نمودن نظام‏های ارزیابی‏ عملکرد بهتر است ارزیابی‏شوندگان خود در مورد مؤلفه‏های ارزیابی عملکرد نظر داده و اجزای ارزیابی عملکرد را انتخاب کنند در این صورت میزان احساس تعلق و وفاداری به نظام ارزیابی عملکرد تقویت شده و ارزیابی عملکرد با فلسفه بهبود و اصلاح اجرا می‏شود. براین اساس و با توجه به اهمیت نقش کارکنان در طراحی نظام‏های ارزیابی عملکرد در این مقاله سعی بر آن است مدل‏ طراحی نظام ارزیابی عملکرد ارائه و در مراحل پیاده‏سازی مدل بر مرحله تدوین مع یارهای عملکرد از طریق نظرخواهی از کارکنان تأکید شود.
مقاله: ارائه الگوی سنجش اثربخشی در بخش دولتی از ابوالفضل سهرابی (نشریه مجتمع آموزش عالی قم- شماره۱۱)
اثربخشی سازمان‏های دولتی و افزایش آن موضوعی است که همواره در کانون توجه دولت مردان قرار داشته و دارد، ولی آنچه اهمیت بیشتری دارد پاسخ به این سؤال است که چگونه می‏توان اثربخشی سازمان دولتی را سنجید. این نوشته بر این باور است که با بهره گرفتن از ویژگی‏های سیستم‏های سنجش‏ عملکرد، می‏توان مدلی طراحی کرد که برای سنجش اثربخشی هم مورد استفاده قرار گیرد.بنابراین در این مقاله یک مدل نظری سه بعدی ارائه شده که‏ با توجه به ابعاد سه‏گانه و شاخص‏های کمّی و کیفی که می‏توان برای ابعاد در نظر گرفت، مدیران را در سنجش عملی اثربخشی سازمان‏های دولتی کمک‏ می‏ نمایند.

ج:کتاب ها
– کتاب تحقیقات، برنامه‌ریزی و سنجش اثربخشی روابط عمومی ، ترجمه پروین قویدل، گیتی هورمند و مائده بشارتی -سال ۱۳۸۵
عنوان اصلی: Television, Technology and Cultural
نویسنده: ریموندویلیامز / مترجم: منوچهربیگدلی‌خمسه /
ناشر: اداره کل پژوهش‌های سیما / نوبت وسال انتشار: اول ۱۳۸۵ / تعدادصفحات: ۲۰۴ / قیمت: ۱۸۰۰۰ ریال
این کتاب که توسط موسسه آرمان روابط عمومی چاپ شده ،دارای ۲۱۲ صفحه می باشد. توانمندی در اندازه‌گیری اثربخشی برنامه‌های روابط عمومی، هم محتاج وجود یک برنامه علمی، جامع و روشن در ابعاد کمی و کیفی و هم داشتن بینش درست حرفه‌ای نزد کارشناسان روابط عمومی و برنامه‌ریزان ارتباطی است.
این کتاب که مجموعه‌ای از مقالات ارزشمند در زمینه تحقیقات، سنجش اثربخشی و برنامه‌ریزی است، متخصصان روابط عمومی را کمک می‌کند تا ضمن آشنایی با مقیاس‌های جدید اندازه‌گیری روابط عمومی، آگاهی از اهمیت تحقیقات در برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی مخاطبان، برنامه‌های خود را بر پایه تحقیق علمی استوار سازند و ضمن آشنایی با شاخص‌های ارزیابی اثربخشی روابط عمومی، آن‌ ها را برای اندازه‌گیری موفقیت خود به کار گیرند.هم‌چنین در فصل انتهایی، لغت‌نامه تحقیقات و سنجش روابط عمومی ارائه شده است که می‌تواند کاربرد ویژه‌ای در ادبیات تحقیقات روابط عمومی کشور پیدا کند.عناوین مقالات کتاب حاضر به شرح زیر است:

تعریف و کاربرد تحقیقات روابط عمومی / پروفسور جیمز و لاریسا گرونیک
روش‌شناسی تحقیقات روابط عمومی / دکتر والتر لیندنمن
سنجش روابط عمومی / دکتر جو ساپ
تحقیقات روابط عمومی برای برنامه‌ریزی و ارزیابی / دکتر والتر لیندنمن
دستورالعمل‌های افزایش قابلیت سنجش اهداف روابط عمومی / دکتر والتر لیندنمن
سنجش ارتباطات و روابط عمومی / فریزر لایکلی
لغت‌نامه تحقیقات و سنجش روابط عمومی / دکتر دان دبیلیو ستاکز
کتاب: کاربرد فنون رسانه‌ای در روابط عمومی تالیف سید شهاب سیدمحسنی
این کتاب در سه فصل تدوین شده است. در این کتاب، روابط عمومی و فنون رسانه‌ای، روابط عمومی و فنون نوین رسانه‌ای مورد بررسی قرارگرفته است.
در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمدهاست: در این کتاب تلاش شده تا حد امکان از مباحث حاشیه‌ای، نظری و تئوری‌پردازی فاصله گرفته و بتواند مهمترین و کاربردی‌ترین اصول و فنون رسانه‌ای مورد نیاز روابط عمومی‌ها را به شکل عینیت بین و فرایند آن را تشریح کند.
سرفصل های این کتاب عبارتند از:
فصل اول:‌ روابط عمومی و فنون رسانه‌ای
فصل دوم: روابط عمومی و فنون نوین رسانه‌ای
فصل سوم: روابط عمومی و اثربخشی فنون رسانه‌ای
کتاب کاربرد فنون رسانه‌ای در روابط عمومی توسط انتشارات کارگزار روابط عمومی و در تابستان ۱۳۹۰به چاپ رسیده است.
کتاب: روابط عمومی درایران
روابط عمومی در ایران/ نویسندگان: دکتر نظام بهرامی‌کمیل، داود اسدی، عبدالله خلیلی/ قطع: رقعی/ تعداد صفحات: ۲۹۱ صفحه/ شمارگان: ۱۵۰۰ نسخه/ چاپ اول: ۱۳۹۰/ قیمت: ۳۵۰۰ تومان/ ناشر: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها
کتاب «روابط عمومیدرایران»، نوشته دکتربهرامی کمیل، داود اسدی، عبدالله خلیلی، سه تن از محققان و نویسندگان حوزه روابط عمومی است که توسط دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشرشده است.کتاب حاضرکه توسط محققان و نویسندگان با تجربه در حوزه روابط عمومی به رشته تحریر درآمده، کوششی است برای پاسخگویی به مسائل بنیادین روابط عمومی‌.
در این نوشتار کارکردها، ویژگی‌ها و اثربخشی تکنیک‌های روابط عمومی مورد بحث و بررسی قرارگرفته و هدف از آن، پیشنهاد الگویی جامع برای کارکرد روابط عمومی در ایران است. این الگو باتوجه به ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی جامعه ایران شکل گرفته و شرایط و ویژگی‌های عملی و کاربردی روابط عمومی را مدنظر قرارداده است. اثر یاد شده از سه فصل تشکیل شده و هر یک از فصول آن دارای مقدمه و گفتارهایی است که به موضوعات خاص آن فصل می‌پردازد.
فصل اول کتاب، با عنوان « روابط عمومی»، ابتدا به بیان تاریخچه روابط عمومی در ایران و جهان می‌پردازد و سپس کارکردها و ویژگی‌های روابط عمومی در بخش دولتی و خصوصی را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
فصل دوم نیز با عنوان «اثربخشی تکنیک‌های روابط عمومی»،موضوع اثربخشی و سنجش آن در روابط عمومی را مورد تأکید قرار می‌دهد‌. در گفتار دوم این فصل، مهم‌ترین تکنیک‌های کاربردی در روابط عمومی معرفی شده و در پایان، چگونگی سنجش اثربخشی فعالیت‌های روابط عمومی تشریح می‌شود تا با بهره گرفتن از نتایج آن، شاخص‌های مناسب برای چنین سنجشی ارائه گردد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل آخرکتاب نیز تلاشی است برای تدوین پیشنهاد و الگوی راهبردهای اصلی روابط عمومی در ایران؛ این الگو به پاس تلاش‌های مرحوم سیروس پارسا در حوزه روابط عمومی، به عنوان «روابط عمومی پارسا» نام گرفته که الگویی سازگار با ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران است.
مجموعه کتاب های تخصصی روابط عمومی
مجموعه کتاب های تخصصی روابط عمومی که هر یک دربرگیرنده عناوین و موضوع های ویژه ای از سوی صاحب نظران روابط عمومی است، از سوی دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در سال ۱۳۸۴تدوین و منتشر شده است. 
روابط عمومی برتر
فهرست مقالات این کتاب به شرح زیراست:
ـ تعریف روابط عمومی / پروین قویدل
ـ روند شکل گیری تعریف روابط عمومی  / دکتر محمدحسن پرداخت چی
ـ ماهیت روابط عمومی / امیرعلی خلج
ـ روابط عمومی و پیام رسانی / دکتر مهدی محسنیان راد
ـ روابط عمومی موثر / پروین قویدل
ـ مخاطب و مخاطب شناسی در روابط عمومی / علی میرسعیدقاضی
ـ فرایند کار در روابط عمومی / علی شیر کاکاوند
ـ نقش روابط عمومی در سازمان های برتر / ایرج سلطانی
و….
فنون روابط عمومی
فهرست مقلات این کتاب به شرح زیر است:
… و
ـ تبلیغات، روابط عمومی، ارتقای فروش در بازارهای جهانی / دکتر عبدالحمید ابراهیمی
ـ روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات / سودابه هاشمی
ـ یش نیاز یک روابط عمومی موفق؛ رضایت مصرف کنندگان، مشترکان و مراجعه کنندگان / علی میرسعید قاضی
ـ روابط عمومی در خدمت بورژوازی / استوارت ایوان
ـ نقش تبلیغات تجاری در رفتار مصرفی / دکتر محمد رضا رسولی
ـ چاپ و گرافیک در روابط عمومی
ـ شیوه های طراحی مجله / خسرو یحیایی
ـ نشریه داخلی تاثیرگذار / مهندس قربانعلی تنگشیر
ـ موانع و ضرورت های پژوهش در روابط عمومی / دکتر محمد رضا رسولی
ـ نظام پیشنهادات، پیش نیاز مدیریت مشارکتی در سازمان / محمد رضا نعیمی

چالش های روابط عمومی
فهرست مقالات این کتاب به شرح زیر است:
ـ بررسی ساختار فرهنگی کشور و نقش فرهنگ سازی روابط عمومی / دکتر علی اکبر فرهنگی
ـ ریشه تاریخی مشکلات روابط عمومی در ایران / دکتر مهدی محسنیان راد
ـ وضعیت روابط عمومی و مواجه با فضای ارتباطی جدید / دکتر مهدی محسنیان راد
ـ روابط عمومی، سیاست و رسانه ها / دکتر پرویز علوی
ـ مشکلات تشکیلاتی و ساختار سازمانی روابط عمومی / خسرو سلجوقی
ـ روابط عمومی در ایران و نوید آینده ای امید بخش / دکتر یحیی کمالی پور و دکتر مهدی محسنیان راد
مدیریت در روابط عمومی
فهرست مقالات این کتاب به شرح زیراست:
ـ ساختار عملیاتی روابط عمومی، تنوع در وظایف و تعدد در سازمان ها / ترجمه علی میرسعیدقاضی
ـ برنامه ریزی در روابط عمومی / ترجمه امیر علی خلج
ـ نقش روابط عمومی در بهینه سازی تصمیم گیری های سازمانی / دکتر علی اکبر فرهگی
ـ روابط عمومی و توسعه / دکتر علی اکبر فرهنگی
ـ مدیریت استراتژیک روابط عمومی نگرشی سه سویه / دکتر ناصر میرسپاسی
ـ تحلیل روابط عمومی موجود در میان ساختار، اثر بخشی و جنسیت / ترجمه میترا کیوان مهر
ـ روابط عمومی و تکریم ارباب رجوع در سازمان / سید رسول آقاداود
ـ و…
-کتاب:آشنایی با روش های اندازه گیری کارآیی و اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردهای ISO
آشنایی با روش های اندازه گیری کارآیی و اثربخشی سیستم های مدیریت کیفیت بر مبنای استانداردهای ISO9000-SO/TS16949ISO14000QS-9000-OHSAS 18000-HACCP توسط حیدر امیران نوشته شده و انتشارات تهران در سال۱۳۸۰ آن را به چاپ رسانده است. این کتاب دارای چهار سرفصل به شرح زیر می باشد.
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مقدمه و تعاریف اولیه
فصل سوم : معرفی روشها و تکنیکهای مورد استفاده در روشKSC 5
فصل چهارم: تشریح روشKSC 5 برای اندازه گیری کارایی اثربخشی سیستم های کیفیت.
-کتاب: بهبود اثربخشی مدیریت ‌بام‌
این کتاب ترجمه و گردآوری بهروز درّی‌ می باشد.کتاب بهبود اثربخشی مدیریت«بام»ترجمه کتابی Improve TO Effectiveness Management با اختصار TIME می‌باشد.این کتاب مقدمتاً با سرگذشت یک مدیر بنام ‌ران هولند آغاز می‌شود که دچار گرفتاری‌های روزمره کارهای مدیریتی است. بالاخره در پایان یک روز پس از بازگشتن از اداره تصمیم می‌گیرد به کارهای خود سروسامانی بدهد. او به دنبال تغییر رفتار خود و تغییر رویه‌های اداری است. اولین اقدام را از شرکت در یک همایش بنام ‌بهبود اثربخشی مدیریت‌ یا «بام» ‌آغاز می‌کند و…
این کتاب یک رویکرد علمی برای استفاده از اوقاتی که در اختیار مدیریت است و نیز تلاش برای بهبود اثربخشی مدیریت، ارائه می‌کند.عملکرد شغلی هر مدیر به عواملی چون تحصیلات قبلی،آموزش،تجربه‌ و تعدادی عوامل مربوط به کار وابستگی دارد.تلاش واقعی در هر برنامه‌ کنترل زمان نه تنها بهبود مهارت‌های مدیریت فرد،بلکه نهایتا عملکردسازمانی را در بر خواهد داشت.برای رسیدن به هر دو هدف فوق، باید الگوهای موجود فکری و رفتاری خود را تغییر داد. این کار آسانی نیست چون عادات طی زمان کسب‌ می‌شوند، ماهیت و عظمت تمایل به تغییر نیز در افراد مفاوت است. در این‌ مورد کنترل زمان قسمت اصلی فرایند کلی مدیریت است. مؤثرترین راه برای بهبود اثربخشی مدیریت تنها مرور و بررسی‌ وقت‌گیرهای سنتی و مرسوم نیست. مطمئناً آنها در درک و اصلاح اثربخشی‌ کل مدیریت جایگاهی دارند، ولی به دلایل بنیانی به سوء استفاده از وقت‌ نمی‌پردازند.الگوی بام مجموعه‌ای از اجزاء مختلف را ارائه می کند که به‌ هر مدیری در نیل به عملکرد بهتر کمک می‌کند.در ک این الگو مستلزم تحلیل‌ هر جزء و سپس مطالعه روابط بین اجزاء مختلف است. اجزاء زیر خصوصیات‌ اصلی الگوی‌ «بام» ‌را تشکیل می‌دهند.
محیط ۲- تجربه ۳- ویژگی‌های شخصی ۴- آگاهی ۵- عمل ۶- عملکرد بهتر.
کتاب: اثربخشی آموزش
نویسندگان: عبدالحسین عباسیان . مرتضی جنت، ناشر : آبگین رایان- سال چاپ: ۱۳۸۸
کتاب «اثربخشی آموزش» ، کتاب کاربردی در حوزه ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی می باشد. نویسندگان کتاب سعی نمودند با کمک تجارب خود در زمینه


0 دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *