مفهوم رسانه های نوین

مفهوم رسانه¬های نوین
افراد در محیط اطلاعاتی به واسطه رابطه شخصی و یا رسانه¬های متنوع، آنچه را که می¬دانند به اشتراک می‌گذارند و اطلاعات را خلق و از آن استفاده می¬کنند. زمانی که کانال‌های ارتباطی از سیستم پستی به کابل‌های زیردریایی پیشرفت کرد، سرعت انتقال اطلاعات بیشتر شد، اما محدودیت حجم ارائه اطلاعات به عنوان یکی از مشکلات مهم مطرح بود. با پیشرفت ارتباطات ماهواره‌های سرعت انتقال اطلاعات از روز و ساعت به دقیقه و ثانیه تغییر پیدا کرد، اما هنوز مشکل سرعت و عدم وجود ارتباط با حداقل تفاوت زمانی وجود داشت. امروزه با استفاده از کابل‌های بی¬سیم، سرعت انتقال اطلاعات مشابه با سرعت انتقال اطلاعات در ارتباط شفاهی شده است.به علاوه گستره مخاطبان یک فقره اطلاعاتی بسیار وسیع¬تر از ارتباط شفاهی شده است (مانلی ، ۲۰۱۰).
تکامل رسانه¬های گوناگون برقراری ارتباط، توانست شیوه¬های مختلف برقراری ارتباط را دگرگون کند، هم اکنون انواع مختلف ارتباط شفاهی، نوشتاری، غیرکلامی و یا مجموع‌های از آن‌ها از طریق رسانه¬ها توأماً ارائه می¬شود. در حقیقت رسانه¬های کنونی و وسایل جدید ارتباطی باتوجه به دو دیدگاه وارد و از آنها استفاده می‌شود. نخست افرادی حس جانشینی رسانه¬های جدید را بر رسانه¬های قدیم احساس می¬کنند و صرفاً تصور می¬کنند که رسانه جدید راهکاری مقابله¬ای با رسانه قدیم است. درحالی‌که برخی دیگر معتقدند که رسانه¬های جدید به منظور برطرف ساختن نیازهای بشر و رضایت وی پا به عرصه گذاشته¬اند.
زمانی که بحث از رسانه نوین می¬شود، منظور جدیدترین رسانه است. اگرچه در ایجاد رسانه¬های نوین تغییرات اجتماعی و فرهنگی دخیل بوده¬اند، اما رسانه رقومی به عنوان یکی از ملموس¬ترین و تأثیرگذارترین رسانه¬ای است که بر روی کلیه رسانه¬ها تأثیر گذاشت (لیستر و همکاران، ۲۰۰۹).
مک کوایل (۱۳۸۷)، رسانه¬های نوین را مجموعه متمایزی از فناوری ارتباطی می¬داند که خصایص معینّی را در کنار نو شدن، امکانات دیجیتال و در دسترس بودن وسیع برای استفاده شخصی بعنوان ابزارهای ارتباطی، دارا هستند. وی می¬گوید: توجه ما به طور مشخص بر مجموعه¬ای از فعالیت¬هایی متمرکز است که تحت عنوان «اینترنت» مطرح هستند، به ویژه و بیشتر در موارد استفاده همگانی آن شامل اخبار آنلاین، آگهی¬های بازرگانی، استفاده از برنامه¬های تولیدی مانند دانلود موسیقی و موارد مشابه، شرکت در بحث‌ها و گفت وگوها، استفاده از شبکه جهانی وب، جست وجوی اطلاعات و شکل‌های بالقوه و خاص ارتباطی.
تامپسون (۱۹۹۵)، اندکی پیش از تحولات گسترده متأثر از فناوری‌های نوین، در توصیف رسانه نوین این ابعاد را برشمرده است:
• رسانه نوین، مانند دیجیتالی کردن و ابزارها بیشتر با موضوع‌ها سروکار دارد.
• رسانه نوین به مثابه فناوری رایانه¬ای، به منزله سکوی انتشار مورد استفاده قرار گرفته است.
• رسانه نوین به مثابه داده دیجیتالی، توسط نرم افزار کنترل می¬شود. در این تعبیر، رسانه نوین به داده¬های دیجیتالی که می¬تواند توسط نرم افزار دستکاری و مدیریت شود، تنزل می¬یابد.
• رسانه نوین به مثابه آمیزه¬ای بین قواعد فرهنگی موجود و قواعد نرم‌افزاری است. رسانه نوین می¬تواند به مثابه آمیزه¬ای بین قواعد فرهنگی گذشته برای ارائه داده¬ها، دسترسی، و تغییر به شکل قواعد و داده¬های نوین تلقی شود (تبدیل داده¬های فرهنگی گذشته به قالب¬های نوین).
• رسانه نوین به مثابه پدیده¬ای زیبای شناختی است که دوره قبلی هر رسانه مدرن را به فناوری ارتباطی پیوند می¬دهد. ایجاد همبستگی بین تاریخ فناوری و تاریخ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، از طریق تحلیلی جامع امری گریزناپذیر است. پدیده¬های زیبایی شناختی در قالب استعاره¬های ایدئولوژیکی باز تولید می‌شوند.
• رسانه نوین به مثابه اجرای سریع‌تر الگوریتم¬هایی که در گذشته به صورت دستی، یا به واسطه فناوری¬های دیگر اجرا می¬شدند. سرعت پردازش رایانه¬ها امکان تولید قالب‌های نوین هنر رسانه¬ای مانند چند رسانه¬ای تعاملی و بازی¬های رایانه¬ای را فراهم کرده است.
• رسانه نوین به مثابه به رمز در آوردن سبک پیشرو نوگرا؛ و رسانه نوین به مثابه چندرسانه¬ای. پیشرو بودن رسانه نوین، شیوه نوینی از دسترسی و مدیریت اطلاعات است، مانند ابررسانه، پایگاه های اطلاعاتی، و موتورهای کاوش.
درحقیقت ما به منظور تعیین بهترین رسانه برای ارسال پیام مورد نظرمان باید دقت کنیم که به عنوان فرستنده ما می¬خواهیم چه چیز را به¬دست آوریم و گیرنده نیازمند دانستن چیست. همچنین باید مشخص کنیم که جزئیات و اطلاعات مهمی که قرار است در پیام خود بگنجانیم، چیست و بر روی کدام رفتار و چگونه می‌خواهیم تأثیرگذار باشیم؛ و باتوجه به طول مدت تأثیرگذاری پیام ارسال شده، می¬توان رسانه مورد نظر و میزان استفاده از آن را تعیین کرد. باید مشخص شود که این تأثیرگذاری، برای اهداف کوتاه¬مدت است یا بلندمدت، و حوزه جغرافیایی تأثیر به چه میزان است (بابایی و فهیمی فر، ۱۳۹۲).