آموزشی

فناوری اطلاعات بعنوان ابزار رقابتی و سودآوری

فناوری اطلاعات بعنوان ابزار رقابتی و سودآوری
ما در عصر اطلاعات زندگی میکنیم ، جای که فرصت ها از ایده های خلاق و کاربرد هوشمندانه اطلاعات زاده می شوند. شرکتها در عصر فناوری اطلاعات باید در بازاری چالش برانگیز به رقابت بپردازند . بازاری که بسیار متغیر ، پیچیده ، چند رقیبه و مبتنی بر مشتری است . شرکتها باید به سرعت به مسائل و فرصت های ناشی از این محیط تجاری نوین واکنش نشان دهند. منظور از “محیط تجاری” ترکیبی از فاکتورهای اجتماعی ، قانونی ، اقتصادی ، فیزیکی و سیاسی است که فعالیت های تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد.
(مصطفوی ، 1389). سرعت پاسخگویی به نیازهای مشتریان و باقی ماندن در بازار رقابتی نیاز به ابزارهای به جهت ماندن در این رقابت را برای سازمانها به اثبات رسانیده اند که از جمله این ابزارها می توان به فناوری اطلاعات اشاره نمود. امروزه بدون بکارگیری این فناوریها تقریبا می توان سازمان را به مثابه ماشینی تصور کرد که از هیچ یک از تکنولوژیهای جدیدی برخوردار نیست . پس پر واضح است که این ماشین در میدان مسابقه در بین ماشین های جدید و با تکنولوژی نوین جایگاهی ندارد. این ابزار سازمان را در رسیدن به اهداف خود یاری می رساند و رسانیدن به اهداف شرکت یعنی رسانیدن شرکت به موفقیت و رشد و سودآوری . پس فن آوریهای مبتنی بر اطلاعات ، سازمان را در میدان مسابقه و کسب منفعت ، یاری می رساند.
شرکتها برای شناساندن خود به مشتریان به ابزارهای الکترونیکی همچون کامپیوتر و بسترهای الکترونیکی از جمله اینترنت نیازمند هستند. تجارت الکترونیک یکی از ابزارهای تکنولوژی اطلاعات است که سازمانها و شرکتها از این طریق خود را معرفی می کنند .
شرکت‌هایی که به‌ سرعت خود را با ابزار و فناوری اطلاعات‌ مجهز کرده و با شرایط جدید سازگار می‌شوند سود زیادی‌ برده و واضح است‌ که شرکت‌های‌ عقب‌تر مشکلات‌ زیادی خواهند داشت.
فرمان‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از طریق سیگنال‌های دیجیتالی و فیبر نوری که به وسیله ماهواره و فناوری بی‌سیم پشتیبانی می‌شوند مخابره خواهدشد.
اتوماسیون در محیط کار باعث حذف مشاغل غیر هوشمند مانند خواندن کنتورهای آب،برق،گاز و تلفن خواهد شد. اطلاعات کنتورها از طریق ارتباطات رایانه‌ای بین هر ساختمان‌ و وزارت نیرو انتقال می‌یابد با بهره‌گیری از واقعیت مجازی بر فعالیت‌های تعمیر و نگهداری ناظر،قطعات موردنظر را به‌ صورت تصویری مشاهده کرده و فرمان تعویض یا تغییرات را برای روبات‌های مربوطه مخابره خواهد کرد.تعمیرات میدانی، مانند لوله‌های نفت و گاز و خطوط انتقال نیرو به وسیله‌ تکنسین‌های مجهز به تلفن همراه و رایانه‌های قابل حمل انجام‌ خواهد شد.این افراد با بهره گیری از اطلاعات فنی و استانداردهای مورد نیاز به خوبی انجام وظیفه خواهند کرد. دانشمندان و پژوهشگران در سال 2010 با بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعاتی،در گروه‌های بزرگ فعالیت کرده و علاقه‌مندان به یک موضوع تحقیقاتی خاص،به راحتی با یکدیگر هماهنگ خواهند شد.گردهمایی مجازی آنها نه تنها از پژوهش‌های تکراری در کشورهای مختلف خواهد کاست،بلکه‌ موجب پیشرفت‌های سریع در دانش بشری می‌گردد.گروه‌های‌ کاری از نقاط مختلف جهان،می‌توانند از تجهیزات و منابع‌ گران قیمت و ارزشمند یکدیگر،به صورت مشترک بهره بگیرند. یکی از دستاوردهای فعالیت گروهی عبارت است از پرداختن‌ پژوهشگران کشورهای مختلف به یک مشکل تحقیقاتی خاص‌ و تقسیم حجم کار بین گروه‌های پژوهشی در کشورهای‌ مختلف.
سرمایه‌گذاری در IT ایجاد ارتباط بین بخش‌ها و جمع‌آوری و به اشتراک گذاردن آنها بین قسمت‌های مختلف‌ باعث ایجاد یک بستر مناسب برای رسیدن به سطوح بالاتر است و دست‌یابی به اهداف بلند مدت را ساده‌تر می‌کند.استفاده موثر از IT در صنایع در حال حاضر یک ضرورت برای دستیابی به یک‌ تجارت پایدار است.(بابایی ، 1385)