فایل ادراک و مهارت های ادراکی – حرکتی

مؤلفه های ادراکی  حرکتی

فعالیتای حرکتی برحسب کیفیتای ادراکی- حرکتی که باید پیشرفت پیدا کنن ، یعنی ؛ آگاهی فضایی ، آگاهی جهت یابی و آگاهی وقتی دسته بندی می شن . واقعا فعالیتایی طراحی شده که واسه پیشرفت این تواناییا در برنامه های منظم تربیت بدنی استفاده میشن . اما اولین هدف کسب مهارتهای حرکتی به جای اکتساب ادراکی – حرکتیه . پیشرفت و پالایش جهان فضایی و جهان وقتی کودکان دو عامل اصلی در برنامه های آموزش ادراکی – حرکتیه به نظر می رسه در این مورد توافق عمومی هست . اما کیفیات ادراکی حرکتی زیر از جمله مهمترین اونا هستش که باید در کودکان تقویت شه :

توافق

الف)آگاهی بدنی

واژه آگاهی بدنی بیشتر در مورد واژه هایی چون : تصور بدنی و طرح بدنی به کار میره . هر واژه نسبت به پیشرفت ظرفیت یه کودک به تفاوت دقیق میان اجزای بدن میگن . توانایی تفاوت میان اجزا بدن و کسب آگاهی بیشتر از وجود بدن در سه بخش اتفاق می افته . اول علم اجزا بدنه ، آگاه شدن دقیق از اینکه هر جز در چه جایی نسبت به دیگر اعضا قرار داره . دوم اطلاع از اینکه هر جز چه کاری می تونه انجام بده . این به پیشرفت بازشناسی کودک از چگونگی اجزای بدن تو یه عمل خاص میگن . سوم باخبر شدن از حرکت مؤثر اجزا بدنه . این به توانایی بازشناسی اجزا بدن واسه یه عمل حرکتی خاص و انجام دادن یه تکلیف حرکتی میگن .

ب)تصویر بدنی

این تصویر با تصویر داخلی شده ای که یه کودک از بدن خود داره و اندازه مطابقت با واقعیت اون تصویر ربط داره . درک فرد از قد ، وزن ، شکل و ویژگیای فردی در مورد چگونگی مقایسه فرد با بقیه اثربخشه . ایجاد یه تصویر بدنی واقع گرایانه در کودکی و پس از اون اهمیت داره .

ج)آگاهی فضایی

آگاهی فضایی از مؤلفه های اساسی رشد ادراکی- حرکتیه که ممکنه به دو بحث تقسیم شه :

  • باخبر شدن از مقدار فضایی که به وسیله بدن اشغال می شه و ۲- توانایی مؤثر بدن در فضای خارجی .

باخبر شدن از مقدار فضایی که بدن اشغال می کنه و رابطه بدن با وسیله خارجی ممکنه از راه فعالیتای حرکتی جور واجور رشد پیدا کنن .

د)آگاهی جهت یابی

از جمله بخش هاییه که مورد توجه خیلی از معلمان مدارسه . به واسطه آگاهی جهت یابی کودکان قادر به ارائه ابعاد وسیله در فضای خارجی می شن . مفاهیم چپ- راست ، بالا- پایین ، سر – ته ، داخل- خارج و مقابل- عقب از راه فعالیتای حرکتی که بر جهت تأکید دارن ارتقا پیدا میکنه (گالاهو ، اوزمون ؛ ترجمه بهرام و شفیع زاده ، ۱۳۸۴ ) .

آگاهی جهت یابی معمولاً به دو بحث برتری جانبی و جهت شناسی تقسیم می شه :

 

  • برتری جانبی : به آگاهی یا احساس داخلی واسه ابعاد جور واجور بدن با در نظر گرفتن مکان و جهت میگن . کودکی که معنی برتری جانبی ایشون به قدر کافی رشد یافته واسه تعیین جهت وسیله احتیاجی به تکیه روی نشونه های خارجی نداره .

۲) جهت شناسی : برون نمایی خارجی برتری جانبیه و اون دادن بعد به وسایل در فضاه . جهت شناسی واسه والدین و معلمان چیزی خیلی با اهمیته چون از جمله مؤلفه پایه ای واسه چگونگی یادگیری خواندنه . کودکانی که جهت شناسی کاملی در اونا ایجاد نشده بیشتر در تشخیص حروف الفبایی دچار مشکل می شن .

ه)آگاهی وقتی

آگاهی وقتی بطور پیچیده ای با تکامل هماهنگ سیستمای جور واجور عضلانی و واسطه های حسی ربط داره . واژه های هماهنگی چشم- دست و چشم – پا سالهاست واسه مشخص کردن رابطه داخلی این فرایندها استفاده شدن . ما به فردی که ابعاد وقتی ایشون بخوبی رشد یافته ، هماهنگ می گیم . فردی که اینجور بعدی در اون بطور کامل ایجاد نشده ، به عنوان خام حرکت یا ناشی نامیده می شه ( گالاهو ، اوزمون؛ ترجمه بهرام و شفیع زاده ، ۱۳۸۴، ص۱۹۰)

[۱] Fine Motor Skills

[۲] Gross Motor Skills

علمی