سیستم مدیریت زیست محیطی تامین کنندگان

 

شرکت های BMW بین سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ سیستم مدیریت زیست محیطی خود را بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و سیستم مدیریت زیست محیطی تمرکز کرده است. در شروع پروژه ۵۰ تامین کننده برتر (که دارای بیشترین حجم فروش قطعه به شرکت می باشند) به یک کارگاه عملی دعوت شده و سعی شده آنها را نسبت به بکارگیری سیستم مدیریت زیست محیطی متقاعد کنند. در سال ۱۹۹۹ تامین کنندگان آلمانی شرکت BMW با پر کردن پرسشنامه های سازمان صنایع اتومبیل کشور آلمان با سیستم مدیریت زیست محیطی آشنا شدند. هدف این پروژه بررسی اولیه فعالیت های تامین کنندگان جهت حفاظت از محیط زیست می باشد (سارکیس،۲۰۰۶).

علاوه بر شرکت BMW شرکت های دیگر چون پورشه با استفاده از پرسشنامه ای مشابه، تامین کنندگان خود را با مسائل زیست محیطی آشنا کردند. در سال ۲۰۰۱ شرکت فورد اعلام کرد که داشتن گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ از ماه جولای ۲۰۰۳ برای تامین کنندگان ضروری می باشد. همچنین شرکت جنرال موتورز نیز اعلام کرد که در پایان ۲۰۰۲ کلیه تامین کنندگان می بایست سیستم مدیریت زیست محیطی را بر اساس استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ را در سازمان های خود اجرایی نمایند (سارکیس،۲۰۰۶).

معیارهای ارزیابی تامین گنندگان می بایست به آسانی قابل اندازه گیری باشند. معیارهای ارزیابی عملکرد زیست محیطی متنوعی، که در برخی از مقالات ذکر شده اند، عبارتند از (اسروف[۱]، ۲۰۰۶):

 • اطلاع رسانی عمومی اطلاعات زیست محیطی شرکت
 • ارزیابی زیست محیطی تامین کنندگان سطح دوم
 • داشتن گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱
 • استفاده از سیستم لجستیک معکوس برای بازیافت محصولات و بسته بندی ها
 • بسته بندی مطابق با قوانین زیست محیطی (استفاده از مواد بازیافتی در بسته بندی ها و حداقل کردن ضایعات بسته بندی)
 • مدیریت و کنترل میزان تولید مواد خطرناک آلوده کننده هوا
 • عدم استفاده از موادی که منجر به سوراخ شدن لایه ازن می شوند.
 • استفاده از برچسب میزان مصرف انرژی
 • عدم استفاده از مواد شیمیایی مضر که در لیست آژانس حفاظت از محیط زیست آمده است
 • استفاده از بر چسب های زیست محیطی
 • حضور داوطلبانه در برنامه های آژانس حفاظت از محیط زیست
 • میزان ساعت آموزشی کارمندان در خصوص مسائل زیست محیطی
 • تعهد به ارزیابی دوره ای زیست محیطی
 • میزان منابع و انرژی مصرفی به ازای واحد محصول
 • میزان مواد آلی فرار مورد استفاده
 • وجود بازار مصرف ثانویه برای ضایعات جامد تولید شده
 • میزان انتشار مواد مضر و ضایعات هر واحد محصول
 • تعداد جرائم و هشدارهای دریافتی از آژانس حفاظت از محیط زیست

معیارهای ارزیابی تامین عملکرد کنندگان (راو، ۲۰۰۲):

 • انتشار عمومی اطلاعات زیست محیطی
 • مدیریت آلودگی ها و ضایعات سمی
 • مدیریت ضایعات جامد و مایع خطرناک
 • اخذ گواهینامه مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱
 • برنامه مدون لجستیک معکوس

معیارهای ارزیابی عملکرد زیست محیطی تامین کنندگان (لی[۲] و همکاران، ۲۰۰۹):

 • هزینه های چرخه عمر (هزینه دفع مواد زائد، نسبت مشتریان سبز به کل مشتریان، فعالیت های انجام شده در راستای مسئولیت اجتماعی)
 • کنترل مواد آلوده کننده محیط زیست (آلوده کننده های آب، هوا و آلوده کننده های جامد، میزان مصرف انرژی و میزان استفاده از مواد مضر طبیعت )
 • مدیریت زیست محیطی (اخذ گواهینامه ها و استانداردهای زیست محیطی، نظارت و بهبود مستمر فعالیت های زیست محیطی، برنامه ریزی اجرایی فعالیت های سبز، فرایند کنترل داخلی فعالیت های سبز )
 • محصولات سبز (بازیافت و بسته بندی سبز)
 • تلاش در راستای مدیریت سبز (استفاده از مواد با حداقل اثر مخرب بر طبیعت، توانایی تغییر فرایندها و محصولات به منظور کاهش اثرات مخرب آنها بر طبیعت)

      [۱] Sroufe

      [۲] Lee