دانلود پایان نامه حقوق در مورد حمایت اجتماعی

قبال عدالت شامل این انتظار است که به طور مقتضی نسبت به جرم ارتکابی بزهکاران رسیدگی شده و در قبال اعمال خلاف قانونشان محکوم شوند. مشارکت بزه‌ دیده در میانجی‌ گری، وی را از برآورده شدن انتظاراتش مطمئن می‌کند تا اینکه به پرونده به جای میانجی‌گری، از طریق فرایند عادی عدالت مورد رسیدگی شود. تضمیناتی نیز برای بزه‌ دیدگان در نظر گرفته شده است از قبیل تجدیدنظر خواهی و جلوگیری از اشتباهات قضائی خصوصاً در پرونده های شدید، در مورد بزه‌ دیدگی ثانوی، مشارکت بزه‌ دیده در هرگونه فرایندی باید همواره به صورت داوطلبانه باشد.عنصر دیگری که جهت تأمین هرچه بیشتر نیازهای بزه‌ دیدگان مطرح است، عنصر بازدارنده است. به این معنا که افراد جامعه‌خواهان متوقف کردن بزهکار در مسیر ارتکاب جرم و به تبع آن ایراد صدمه به دیگران هستند. محبوس کردن بزهکار در زندان نیاز به جلوگیری از تکرار جرم از سوی بزهکار را تأمین می‌کند.
ب. حمایت مالی و پزشکی:
یکی از برجسته‏ ترین گونه‏های حمایت از بزه ‏دیدگان و کمک ‏رسانی به آنان، حمایت مالی است که از آن معمولاً به «جبران خسارت و پرداخت غرامت» یاد می‏شود. این نوع حمایت ممکن است به دلیل آسیب ناشی از جرم به دارایی ‏های بزه ‏دیده از طریق سرقت، خیانت در امانت، کلاه‏برداری و مانند آن، یا در پی آسیب‏های بدنی یا روانی وارد بر او در قالب ضرب و جرح ضرورت پیدا کند. چون برخی از جرم‏ها به آسیب بدنی یا روانی بزه ‏دیده می‏انجامد، درمان پزشکی این آسیب‏ها برجسته‏ ترین وضروری ترین گونه حمایت از چنین بزه ‏دیدگانی شناخته می‏شود.

حمایت پزشکی ممکن است در درمان‏های فوری (اورژانسی) ضرورت پیدا کند. در این صورت، دریافت گواهی پزشکی برای پیگیری ‏های قضایی بعدی بسیار اهمیت دارد؛ چراکه بیشتر وقت‏ها، این گواهی تنها مدرکی است که قربانی برای اثبات خسارت متحمل شده در اختیار دارد. تصدیق‏های اولیه پزشکی برای قربانیان که بعدا پیگیری‏های قضایی را دنبال می ‏کنند از اهمیت اساسی برخوردار است.» همچنین، این حمایت ممکن است به شکل درمان‏های عادی یا درمان پزشکی عمومی باشد. این درمان‏ها، به ویژه در خشونت‏های خانگی و در مواردی مانند کودک‏ آزاری، بسیار اهمیت دارد. در نهایت، حمایت مالی و پزشکی ـ در چارچوب درمان فوری یا درمان عادی ـ نه تنها آسیب‏های بدنی برآمده از جرم، بلکه آسیب‏های روانی برخاسته از جرم را نیز پوشش می‏دهد.

* با این وجود همانطور که اشاره شد یکی از کمک های اولیه به بزه‌ دیده کمک‌های مالی است که با توجه به وضعیت معیشت کارگران و ضعف اقتصادی آنها کارکرد بسیار موثری خواهد داشت. کمک‌های مالی جهت غلبه بر عواقب مالی است که در نتیجه جرم برای بزه ‌دیده به وجود آمده است. ارائه کمک های مالی خصوصاً در ابتدای بزه‌ دیدگی حائز اهمیت بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. با گذشت زمان سایر کمک‌ها نسبت به کمک‌های مالی در اولویت قرار می‌گیرد. غالباً فرض بر این است که بزه ‌دیده نیاز به تلافی‌ جویی و انتقام دارد. امّا تحقیقات نشان داده که بزه ‌دیدگان آن گونه که عوام تصور می‌کنند کینه‌جو و انتقام‌ گیر نیستند. بلکه جبران خسارت مهم ترین دغدغه بزه‌دیدگان است.به عنوان نمونه کمک اقتصادی به بزه‌ دیدگان، در فرانسه بستگی به مبالغی دارد که چه از طرف برخی انجمن‌ها، جهت کمک به دسته های خاصی از بزه‌دیدگان و چه به عنوان کمک اجتماعی در معنای عام آن به آنها اختصاص پیدا کرده است. کمیسیون جبران خسارت بزه‌ دیدگان به منظور برآوردن سریع نیازها و احتیاجاتی که به طور مستقیم با خسارت وارد شده ارتباط دارد، سازماندهی شده است.
ج. حمایت عاطفی و روانی:
هر جرمی گذشته از خسارت‏های مادی، آزردگی خاطر بزه‏ دیده را نیز به همراه دارد، به گونه‏ای که روح و روان افراد را جریحه ‏دار می‏نماید و اگر به موقع ترمیم نگردد، به افسردگی و درد و رنج عاطفی و حیثیتی می‏انجامد و ممکن است به شکل ترس، خشم، کینه و مانند آن جلوه‏ گر شود. واکنش‏های نام‏ برده معمولاً جزء تأثیرپذیری‏های آغازین از جرم دانسته می شوند که پس از رویداد جنایی بی ‏درنگ نمایان شده، به روشنی اثبات‏پذیرند.
این آزردگی ‏خاطر که از آسیب به عواطف و احساسات فرد یا حیثیت شخص برمی‏خیزد و در جرم‏های مختلف بازتاب‏های گوناگونی دارد، حمایت‏های عاطفی و روانی را می ‏طلبد تا رنج و آلام بزه‏ دیده را کاهش داده و او را از نظر روحی و روانی تقویت نماید.
*این در حالیست که به باور نگارنده حمایت‌های روانی از بزه‌ دیده حائز اهمیت فراوانی است. چرا که بزه‌ دیده نیاز دارد که به صحبت‌هایش گوش داده شود و فرصتِ بیان آثار و تبعات جرم برای وی ایجاد گردد. چنین حمایت‌هایی می تواند توسط ارائه خدمات تخصصی به بزه ‌دیده به عمل آید. انجام درمان‌های روانی- اجتماعی و یا حتی معالجات سنتی – روانی درهنگامی که سازوکارهای عادی مقابله با پیامدهای جرم برای بزه‌ دیده کفایت نمی‌کند، ضروری است. اغلب بزه ‌دیدگان جرم با اختلالات پس از صدمه بایستی همراه با فشار روحی زندگی کنند. چنین افرادی نیاز به شناسایی دارند. امّا به طور خاص، آنها نیاز به حمایت اجتماعی به منظور جلوگیری از به تحلیل رفتن احساساتشان و بی‌پناهی دارند. صدمات، خود اتکایی را در بزه ‌دیده از بین می‌برد و این بزرگ‌ ترین مسئله پس از بزه ‌دیده واقع شدن می‌باشد که حاکی از نهادینه شدن احساس بی‌پناهی در شخص می‌باشد.
۲٫ تأمین امنیت :
یکی از حقوق اساسی بزه‏ دیدگان تأمین امنیت آنان در فرایند رسیدگی جنایی است. از این‏رو، باید راه‏ کاری برای کاهش گرفتاری‏ها و دردسرهای بزه‏دیدگان، حمایت از زندگی خصوصی آنان هنگام ضرورت، و تضمین امنیت خود و خانواده‏شان و گواهان آنان در برابر تهدید و انتقام اندیشید. چاره‏اندیشی درباره این تدبیر یکی دیگر از حمایت‏هایی است که باید در هنگام وضع قانون لحاظ گردد. حق امنیت به معنای عام آن، که شامل امنیت جانی، عرضی و مالی و نیز سیاسی و اجتماعی و همچنین امنیت روانی فرد و جامعه است، به عنوان مهم ‏ترین حق پس از حق حیات برشمرده شده است. در حقیقت، امنیت به عنوان هدف انسانی در حکم نخستین مؤلفه سعادت در کنار آسایش است.
۳٫ حمایت از حق حیات : . در رأس همه حقوق اولیه و اساسی، حق حیات قرار دارد. اعتبار و مشروعیت همه حقوق انسانی متکی به این حق می ‏باشد. به عبارت دیگر، پایه و مبنای همه حقوق، حق حیات است، که شناسایی و احترام به آن تار و پود حقوق فطری و طبیعی را تشکیل می ‏دهد. حق حیات تنها از سوی خداوند به انسان بخشیده شده است و از این‏رو، تنها خداوند می ‏تواند در آن تصرف کند. پس انسان علاوه بر اینکه حق حیات دارد، مسئولیت حفظ جان و سلامت خود را نیز بر عهده دارد. از این‏رو، خودکشی و مرگ‏های انتخابی حرام است و این مسئولیت تا بدانجا اهمیت دارد که ضرر جسمانی یا روانی سبب سقوط برخی تکالیف دینی می‏گردد. بی‏تردید، حق حیات در مکتب اسلام از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. تا زمانی که این حق برای افراد یک جامعه تأمین نگردد جای بحث سایر حقوق نخواهد بود. قرآن کریم و روایات معصومان علیهم ‏السلام کشتن انسان‏ها را به شدت مذمّت نموده‏اند، تا آنجا که قرآن، گناه کشتن یک انسان را همانند کشتن همه انسان‏ها می‏داند. ماده ۲ «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» در بند الف این‏گونه مقرّر می‏دارد: «زندگی موهبتی الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومت‏ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی جایز نیست.»
* بنابراین حمایت از بزه ‌دیدگان ضمن نشان دادن نگرانی جامعه نسبت به آنها، کمک می‌کند تا بزه‌ دیدگان بر حس عدم اعتماد به جامعه و حس بیگانه بودن خود با جامعه،
غلبه کرده و موجب بازگرداندن وضعیت مادی، معنوی و اجتماعی آنها به حالت قبل از وقوع جرم می شود. در کمک به بزه‌ دیدگان این امر باید به رسمیت شناخته شود که کاهش دادن خطر بزه‌ دیدگی آنها در آینده بخشی از مسئولیت کسانی است که درصدد حمایت از بزه‌دیدگان هستند.با این وجود می‌توان گفت که کمک به بزه ‌دیده کارکردی بازدارنده نیز دارد. غالباً نوع جرم ارتکابی مشخص می کند که بزه‌دیده به چه نوع کمکی نیاز دارد.این در حالیست که هر بزه‌ دیده‌ای نیازهای خاص خود را دارد که باید به طور فردی مورد توجه قرار گیرد.
۳-۱-۱- ایجاد تشکل ها و کمپین های خود جوش
به نظر متخصصین روابط کار در کشورهای غربی ویژگی های روابط کار در صنعت را باید از پنجره اتحادیه ها نگاه کرد. نگاهی به تاریخچه تشکیل اتحادیه ها نشان می دهد که کارگران تا مدتها بعد از انقلاب صنعتی و وسعت یافتن واحدهای تولیدی عملا در مورد سرنوشت خدمتی خود هیچ گونه دخالت و کنترلی نداشته و بازیچه ای در دست کارفرماها بوده اند ولی بتدریج مقابله هایی خشن برای تغییر این شرایط از خود نشان دادند تا بالاخره جنبش های مستمر کارگری منجر به تشکل آنها در مقابل کارفرماها و شکل دادن به اتحادیه ها شد و در این راستا شکل خشونت آمیز جنبش های کارگری به صورت مذاکرات مسالمت آمیز و به صورت قراردادهای دسته جمعی تغییر شکل پیدا کرد. حق داشتن تشکل و سندیکاهای صنفی – برای دفاع ازمنافع صنفی کارکنان و کارفرمایان و حکایت از حقوق صنفی آنان درتمامی کشورها امری طبیعی بوده و هست، این تشکل ها به ابتکار قربانیان خسارت های خاصی، همانند والدین کودکان به قتل رسیده و غیره ایجاد شده اند. هدف این انجمن‌ها کمک به بزه‌ دیدگان در جهت فائق آمدن بر فشارهای تروماتیسم که با آن مواجه شده‌اند، می‌باشد. علاوه بر این، تشکل ها در تلاشند که در جریان تحقیقات و رسیدگی‌های قضائی به عنوان مدعی خصوصی پذیرفته شده و گروه های فشاری را تشکیل می دهند که در جهت ایجاد اصلاحات قانونگذاری فعالیت می کنند. فلسفه وجودی این تشکل ها و انجمن ها آن است که به بزه ‌دیدگان در حل و گره‌ گشایی از مبحث قانون که خطر افزایش مشکلات روانی آنها را به دنبال دارد، کمک کنند. این انجمن‌ها یک همکاری سه جانبه را با تمام بزه ‌دیدگان جرایم پیشنهاد می‌کنند. این همکاری در زمینه‌های حقوقی، مادی و روانی است. از لحاظ حقوقی، اطلاعات لازم را به بزه ‌دیدگان ارائه کرده و آنها را برای دادرسی آماده می‌کنند. از لحاظ مادی در مواقع ضرورت به آنها کمک مالی می‌کنند یا به عنوان مثال آنها را در اسباب کشی و تغییر منزل در مواردی که جرم در محل سکونت آنها اتفاق افتاده است، کمک می‌نمایند. این انجمن‌ها بزه ‌دیده را از لحاظ روانی نیز مورد مساعدت قرار می دهند.
موارد صلاحیت و فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی عبارت اند از:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱- دفاع از منافع صنفی آنان
۲- دفاع از منافع کارکنان و کارفرمایان در مقابل یکدیگر
۳- دفاع از منافع اعضاء در برابر دولت و قوای عمومی