ثروتمندترین بازیگران نوجوان دنیا+عکس

یکی از نتیجه های بازیگری درآمد این حرفه س. بعضی از بازیگرها چند سال زحمت میکشن اما هیچوقت نمی تونن اونطور که باید درآمد داشته باشن.

اما بازیگران نوجوون و کودکی هم هستن که در سنین پایین ثروتی به هم میزنن.

در ادامه توجه شما رو به فهرستی از بازیگران کمتر از هیجده سال با ثروت میلیونی جلب می کنیم:

آبری آندرسون ایمونز

 • سن: ۷
 • ثروت: یه میلیون دلار

بازیگران نوجوون پولدار

زندایا

 • سن: ۱۸
 • ثروت: یک و نیم میلیون دلار

بازیگران نوجوون پولدار

میا تالریکو

 • سن: ۶
 • ثروت: ۲ میلیون دلار

بازیگران نوجوون پولدار

بلا تورن

 • سن: ۱۷
 • ثروت: ۲ میلیون دلار

ربکو رودربگرز

 • سن: ۱۶
 • ثروت: ۴ میلیون دلار

بازیگران نوجوون پولدار

ویلو اسمیت

 • سن: ۱۵
 • ثروت: ۵ میلیون دلار

بازیگران نوجوون پولدار

ال فنینگ

 • سن: ۱۶
 • ثروت: ۵ میلیون دلار

بازیگران نوجوون پولدار

جیدن اسمیت

 • سن: ۱۶
 • ثروت: ۸ میلیون دلار

کلوئه گریس مورتز

 • سن: ۱۸
 • ثروت: ۱۲ میلیون دلار

بازیگران نوجوون پولدار

ابیگل برسلین

 • سن: ۱۸
 • ثروت: ۱۲ میلیون دلار

بازیگران نوجوون پولدار

فرزندان ستاره های بزرگ هالیوود+عکس

عکس العمل هنرمندان به درگذشت داوود رشیدی

اخبار داغ سینما باشگاه خبرنگاران