برنامه ریزی و کنترل پروژه:

مجموعه ای از اقدامات و فعالیتهایی که شروع و خاتمه معینی دارند و با انجام آنها، تمام یا بخشی از فرآیند تهیه اطلاعات ورودی یا پردازش اطلاعات سیستم خروجی برنامه ریزی و کنترل پروژه اجرا می شود. شرح خدمات نهادها برنامه ریزی و کنترل پروژه را تشکل می دهند.

زیر پارامترهای موثر در این آیتم عبارتند از:

تعریف زمانبندی واقع گرایانه و مراحل تفضیلی کار و اهداف پروژه

ارائه گزارش ماهیانه از سوی پیمانکار و مشاور

برنامه ریزی منابع اجرایی

کنترل و بهنگام کردن منابع اجرایی

 

سیستم مدیریت اطلاعات:

در اغلب موارد پروژه ها با تولید داده های بسیار در طی زمان مواجه هستند. همچنین نداشتن ارتباطتات اطلاعات وضعیت کنونی در قیاس با هدفهای برنامه زمانبندی، هزینه و عملکرد مناسب کنترل پیشرفت پروژه را با مشکل مواجه می نماید.

همچنین وجود اطلاعات برای طراحی و اجرای تصمیمات کلیدی مربوطبه تخصیص منابع در مدیریت پروژه ضرورت دارد.

تصمیمات مدیران ارشد شرکتها در صورتی که بر مبنای اطلاعات صحیح، و مرتبط و به هنگام پروژه اتخاذ گردد، برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل صحیح پروژه را به دنبال خواهد داشت.

زیر پارامترهای موثر در این آیتم عبارتند از:

سیستم اطلاع رسانی به بخشهای مهندسی

اطلاع رسانی به مدیر پروژه

وجود آرشیو فنی و دسترسی به اسناد و مدارک

سیستم مدیریت کیفی

سیستم مدیریت کالا

سیستم مدیریت منابع انسانی

سیستم مدیریت ماشین آلات

سیستم مدیریت ارتباطات:

ارتباطات موثر به دو دلیل برای مدیران اهمیت دارند. نخست ارتباطات فرآیندی است که بدان وسیله مدیران می توانند وظایف اصلی خود، یعنی برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل را انجام دهند.

دوم ارتباطات نوعی فعالیت است که بیشتر وقت مدیران در آن صرف می شود. به ندرت امکان دارد مدیری پشت میز خود بنشیند و بیندیشد، برنامه ریزی کند یا درباره راه حل های گوناگون درصدد ارایه طریق برآید. در واقع وقت مدیر صرقف ارتباطات رودررو، الکترونیکی، یا تلفنی می شود که با زیر دستان، همکاران، سرپرستان، عرضه کنندگان مواد اولیه یا مشتریان برقرار می کند.

زیر پارامترهای موثر در این آیتم عبارتند از:

ارتباط بخش های عملیاتی و ستادی

ارتباط بین مشاور و پیمانکار

ارتباط با سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات و ماشین آلات

ارتباط با پیمانکاران جزء

ارتباط با تامین کنندگان مصالح

سیستم های مدیریت منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی رشته ایست تخصصی که می کوشد با ابداع و تهیه برنامه ها و سیاست ها و فعالیتهایی برآورد نیازها و آرمانها و هدفهای فردی و گروهی را ارتقا بخشد.

همانطور که از تعریف فوق مشخص است مدیریت منابع انسانی برای اداره کردن یک گروه لازم است [۶].

زیر پارامترهای موثر در این آیتم عبارتند از:

نحوه استخدام و گزینش نیروی انسانی و استخدام و بکارگیری به موقع نیروها

نحوه تشویق و تنبیه پرسنل و ارزیابی عملکرد

برنامه ریزی آموزشی و ارتقاء کارکنان

نحوه انتخاب صحیح مشاور وپیمانکاران اصلی و جزء

حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد

انگیزه تیمی (رضات کارفرما و اشتیاق به همکاری در پروژه های آتی)

سیستم طراحی شغلی و تعریف کار و حوزه کاری

سیستم ایمنی در کارگاه و میزان اهمیت آن و نحوه معرفی آن

پیش بینی واقع گرایانه هزینه نیروی انسانی

استفاده از تیمهایی که حداقل یک پروژه مشترک با هم داشته اند.

نقش آموزش صحیح در پیشبرد پروژه:

با توجه به پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی و جایگزینی فن آوری های جدید به جای روشهای سنتی، به کارگیری ماشین آلات و ابزار پیشرفته جزء لایبنفک پروژه ها می باشد.

بدین منظور پرسنل فعال در پروژه بایستی حتما از تکنولوژی روز آگاهی کافی داشته باشند. آگاهی از علم روز نیز باید در دانشگاه ها و هنگام آموزش و تربیت مهندسیبن صورت پذیرد (البته به غیر از موارد خاص)، که متاسفانه امکانات دانشگاه های ایران با علم روز هم خوانی ندارد و با همان امکانات ابتدایی دانشجویان را آموزش می دهند. درذ نتیجه مدیران پروژه های عمرانی اکثرا از نبود متخصص در زمینه علم مهندسی روز رنج می برند.

زیر پارامترهای موثر در این آیتم عبارتند از:

تکنولوژی و تخصص لازم جهت انجام کار

ارتباط مهندسین در رشته های مختلف

پیمانکاران جزء آموزش دیده

استفاده از تجربیات موثر و مرتبط

عدم تعریف ارتباط درست بین دانشگاه و پروژه های عمرانی

مدیریت ریسک در چرخه حیات پروژه:

موفقیت یک پروژه بر مبنای نتایجی که باید براساس اهداف پروژه در قالب زمان، هزینه و کیفیت تعیین شده بدست آورد سنجیده می شود. و دستیابی به نتایج مطوب پروژه، به نحوه مدیریت ریسک هایی که پروژه با آنها مواجه می گردد بستگی دارد. بسیاری از شرکتها پروژه را تنها با دیدی مبهم از اهداف پروژه و اولویت های آن ها آغاز می نمایند.

هر یک از فرآیندهای مدیریت ریسکمستلزم بکارگیری ابزار تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، کنترل و فنون مدیریتی است که نیاز به سرمایه گذاری دارد. همچنین برای اجرای این فرآیند در سازمانمی بایست بستر سازی لازم و زیر ساخت هایی اعم ازر فنی، پشتیبانی کامپیوتری، بانک های اطلاعاتی و رویه ها و فرآیندها فراهم گردد. آگاهی و درک پتانسیل و اهمیت مدیریت ریسک پروژه باید به صورت شفاف و واضح در تصمیم گیری های مدیریت پروژه لحاظ گردد.

چارچوب و ساختار طبیعی بررسیاین تصمیمات، چرخه حیات پروژه می باشد. نمای ساختار چرخه حیات پروژه برای تهیه چارچوبی در جهت پیش بینی منابع عدم اطمینان هایی که زودتر از زمان موعود به وقوع می پیوندند و آگاهی از اینکه فرآیندهای مدیریت ریسک چه زمانی از چرخه حیات پروژه باید تغییر نمایند، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

زیر پارامترهای موثر درا ین آیتم عبارتند از:

شناخت منابعی که جهت مدیریت ریسک بایستی به کار گرفته شوند.

شناسایی نقش و مسئولیت افرادی که در مدیریت ریسک درگیر هستند.

شناسایی موارد ریسک محتمل در یک پروژه

ارائه برنامه تشویقی جهت حمایت از برنامه های مدیریت ریسک

عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما ، مشاور، پیمانکار

تأخیر در پروژه های عمرانی به دلیل پیچیدگی خاص آنها امری غیر قابل انکار است، به طوریکه  مطالعات انجام گرفته نشان می‌دهد که اغلب پروژه‌های ساخت در دنیا با حدود بیش از ۵۰ درصد افزایش زمان مواجه می‌شوند. تأخیر در پیشرفت کار،  علاوه بر آنکه موجب طولانی شدن زمان اجرا و صرف هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای برای راه اندازی مجدد یا تکمیل آنها می‌گردد، به تحمیل هزینه فرصت از دست رفته بر بخش‌های اقتصادی و نیز توجیه ناپذیر شدن طرح در مراحل بعد نیز منجر می‌شود؛ به عبارت دیگر، گذشت زمان و تحولات فن آوری و تغییر شرایط محیطی و اجتماعی، ممکن است طرح‌هایی را که در  یک مقطع زمانی دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده‌اند، در شرایط جدید توجیه ناپذیر سازد. عدم تحقق  زمانی پروژه‌ها با ایجاد موانع و مشکلات بسیار در ایجاد بستر مناسب برای آغاز طرح‌های جدید، کشور را با لطمات جدی مواجه می‌سازد.  همچنین به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه اجرای پروژه، افزایش زمان اغلب منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود.

مطالعه تحقیقهای گوناگونی که در کشورهای مختلف جهان انجام شده است، محققان را به ایننتیجه رهنمون می کند که برخی از دلایل تاخیر، در کلیه کشورها مشترک بوده و از منظرکلیه طرفهای دخیل در قرارداد نیز به عنوان مهمترین دلایل تاخیر در پروژه های ساختمانی شناخته می شوند. این موارد را به صورت ذیل می توان فهرست نمود:

کمبود مواد اولیه

برنامه ریزی و زمانبندی نامناسب پیمانکار

مشکلات مالی پیمانکار و فقدان سرمایه

بی تجربگی پیمانکار

ضعف درمدیریت سایت توسط پیمانکار

پرداخت دیر هنگام مبالغ توسط کارفرما

تورم

مشکلات ناشی از واگذاری کار به پیمانکاران فرعی

مداخله کارفرما