بررسی مراحل(چرخه) ایجاد مهندسی مجدد فرایندها

مراحل(چرخه) ایجاد مهندسی مجدد فرایندها

با توجه به اینکه، چرخه ایجاد مهندسی مجدد فرایندها نه تنها درک ما را از فرایندها افزایش می دهد بلکه در درک نیازمندی های آنها به ما کمک می کند. بنابراین برای شناخت و درک عمیق مهندسی مجدد فرایندها مراحل (چرخه) ایجاد مهندسی مجدد فرایندها را بررسی می کنیم.

مراحل پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها را در یک سازمان می توان به ۶ مرحله تقسیم کرد  (Jung, Chio, Song 2007) که عبارتند از:

مرحله اول: ایجاد یا طراحی فرایند[۱]

مرحله دوم: مدلسازی فرایند[۲]

مرحله سوم: تحلیل اولیه فرایند[۳] (تحلیل قبل از اجرای فرایند)

مرحله چهارم: تصویب و اجرای فرایند[۴]

مرحله پنجم: تحلیل ثانویه فرایند[۵] (تحلیل بعد از اجرای فرایند)

مرحله ششم: رشد و تکامل فرایند[۶]

در ابتدا، چارچوب اولیه فرایند به وسیله طراحان و متخصصان فرایند طراحی و ایجاد می شود که دانش کافی در باره انجام و نحوه ی اجرای فرایند دارند. به عبارت دیگر خبرگان و آگاهان با توجه به هدف مورد نظر چارچوب فرایندی را طراحی می کنند. خبرگان و طراحان فرایند کسانی هستند که دانش کافی در مورد فرایند و چگونگی اجرای آن دارند. هنگام طراحی فرایند باید به کسانی که به نوعی با فرایند سروکار دارند توجه شود مانند کارگران (کسانی که فعالیت های فرایند را انجام می دهند)، مشتریان (کسانی از خروجی های فرایند بهره     می برند) و شرکاء. به عبارت دیگر طراحان نیازها و ایده های گوناگون را تحلیل و ترکیب می کنند. به عبارت دیگر در طراحی فرایند باید یک نگاه به فرایند و یک نگاه به دینفعان باشد. چون در این مرحله مولفه های گوناگونی در نظر گرفته  می شود این مرحله را مدلسازی فرایند می گویند. یعنی باید چارچوب فرایندی طراحی شده را با متغیرهای ذینفعان مدلسازی کرد.فرایند طراحی شده به زبان مدلسازی فرایند، قالب فرایند ((process template نامیده می شود. (۱۹۹۸،Davenport) در مرحله سوم یا مرحله تحلیل قبل از اجرای فرایند با بکار بردن متدهای تحلیلی گوناگون مانند متد تحلیل ساختار،PERT/CPM  و تکنیک های شبیه سازی مانند perti-net قالب ساختار ایجاد شده اصلاح و بهینه می شود. منظور از مرحله تحلیل فرایند این است که قبل از اجرای فرایند باید از امکان پذیر بودن آن اطمینان حاصل نمود. در طول مرحله تصویب و اجرای فرایند نمونه آزمایشی از قالب های فرایندی ایجاد شده اجرا و بازیابی می شوند. در این مرحله فرایند طراحی شده بصورت آزمایشی اجرا می شود تا نقایص و  کاستی های آن شناسایی و برطرف گردد. طراحان بعد از اجرای آزمایشی با توجه به کاستی های شناسایی شده در مرحله قبل  تحلیل های مناسب را انجام می دهند و بر طبق نتایج این تحلیل ها قالب فرایندی مناسب برای نمونه فرایند طراحی شده را استنتاج می کنند. این مرحله تحلیل ثانویه یا تحلیل بعد از اجرا نام دارد به عبارت دیگر فرایند ایجاد شده بطور آزمایشی اجرا می شود تا اصلاحات مناسب روی آن انجام شود و بعد از این مرحله فرایند نهایی می شود ((Jung, Chio, Song 2007.

بطور کلی، آگاهان فرایندی را طراحی نموده و با توجه به ذینفعان گوناگون آنرا مدلسازی می نمایند و بعد از تحلیل مقدماتی برای شناسایی کامل نقاط ضعف آن و نهایی کردن فرایند آن را بصورت آزمایشی اجرا می کنند.

در فرایند مهندسی مجدد این مراحل بصورت یک حلقه در نظر گرفته می شود و ابتدا و انتهای آن مشخص نیست. بطور پیوسته و مداوم باید اجرا گردد تا فرایند بهنگامی خود را حفظ کند.

۲-۲- مدیریت دانش

۲-۲-۱- مفاهیم و سلسله مراتب دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲-۲ سلسله مراتب دانش

 

خرد

 

دانش

اطلاعات

داده‌

 

اغتشاش

در شکل زیر سلسله مراتب دانش مشخص شده است.

 

 

 

 

شکل شماره۲-۴٫ سلسله مراتب دانش

 

اغتشاش[۷]۱

المانها و یا نمادهایی که به خودی خود دارای هیج مفهومی نیستند.

۲- داده[۸]

داده‌ها، رشته واقعیت‌هایی عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند. (افرازه،۱۳۸۴).

در تعریفی دیگر، داده‌ها شامل یک سلسله تراکنش‌های ثبت شده می‌باشند. به عنوان مثال وقتی که یک شخص به فروشگاهی می‌رود و خرید می‌کند و بابت آن پول پرداخت می‌کند در واقع داده‌هایی را تولید می‌کند. این داده‌ها شامل زمان رفتن به فروشگاه، اسامی کالاهای خریداری شده، نام فروشگاه و یا مقدار پولی باشد که می‌پردازد. در واقع داده‌ها، خود حقیقت‌ها نیستند اما حقایق را بازنمایی می‌کنند. جورج ون کراگ و دیگران (۲۰۰۰،Von Keogh)

تعاریف مختلفی که برای داده وجود دارد به صورت زیر است:

۱- داده‌ها، سمبل‌هایی (نشانه‌هایی) از چگونگی و کمیت واقعیت‌اند.

۲- داده‌ها، وقایع، تصاویر یا صداها (تفسیر+ معنی) را شامل می‌شوند.

۳- داده‌ها، موضوع یا متن، واقعه، رمز، تصویر و صدا (ارزش وصفی+ معنی+ ساختار) را در بر می‌گیرند. (افرازه، ۱۳۸۴).

۳- اطلاعات[۹]

اطلاعات در واقع، یک بسته پیام می‌باشد که این پیام می‌تواند مکتوب، شنیداری و یا دیداری باشد.

اطلاعات نیز مانند تمامی پیامها یک فرستنده و یک گیرنده دارد. (ون کراگ و دیگران،۲۰۰۰)

دریافت اطلاعات به این معنی است که درک گیرنده نسبت به مسئله تغییر کرده و نظرات وی دگرگون شود. واژه Inform در انگلیسی بمعنای شکل و فرم دادن است و Information به معنای شکل دادن به بینش دریافت کننده اطلاعات است. بات دی گانب [۱۰] (نقل از افرازه ،۱۳۸۴) این کلمه خود مشتق شده از کلمه لاتین Informa می‌باشد(ون کراگ و دیگران،۲۰۰۰).

۴-دانش[۱۱]

دانش بر خلاف اطلاعات، که خود را در حوزه فهم عمومی جای داده است، ماهیتی ذهنی دارد و به ذات و درون فرد یا گروهی از افراد که آن را به وجود آورده‌اند مرتبط است (ون کراگ و دیگران،۲۰۰۰)

دانش فهمیده می‌شود و فرد دانش را از طریق تجربه، استدلال، بصیرت، یادگیری، خواندن و شنیدن بدست می‌آورد. هنگامی که دانش فرد گسترش می‌یابد و با دانش دیگران ترکیب می‌شود، دانش جدید تولید می‌گردد و در نهایت دانش در خود افراد وجود دارد و بخشی از پیچیدگیهای ندانسته انسانی است. (دانپورت و پروساک[۱۲] داونپورت، تامس اچ،۱۳۷۹)

به نظر می‌آید رشد دانش در سالهای اخیر بسیار سریع بوده است، به گونه‌ای که، ۸۰ درصد یافته‌های فناوری اطلاعات و دانش و نیز ۹۰ درصد تمام دانش‌ها و اطلاعات فنی، در جهان در قرن بیستم تولید شده است. (افرازه، ۱۳۸۴) و هر پنج سال و نیم، حجم دانش دو برابر می‌شود. این در حالی است که عمر متوسط آن، کمتر از چهار سال است. (میسبیلت[۱۳] (نقل از افرازه،۱۳۸۴)

۲-۲-۱-۱- ارتباط بین داده، اطلاعات و دانش

نحوه تبدیل علایم به داده، داده به اطلاعات و در پایان اطلاعات به دانش به شرح زیر است:

  • علایم با قواعد ساخت عبارت، به «داده» تبدیل می‌شوند
  • داده‌ها با تغییر مفهومی به «اطلاعات» تبدیل می‌شوند
  • از ترتیب، ترکیب و شبکه شدن اطلاعات، «دانش» ایجاد می‌شود

بنابراین بدیهی است که تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش، در طول زمان حاصل می‌شود. (افرازه ،۱۳۸۴)

۲-۲-۱-۲- خلق دانش در مقابل بکارگیری دانش

محور فعالیت‌های مدیریت دانش صرفاً بکارگیری دانش نیست، بلکه بر آفریدن دانش تأکید اساسی دارد. سازمانهایی که از قدرت خلق دانش برخوردارند، با خلاقیت و نوآوری و با نیروی اندک فعالیتهای بزرگی را انجام می‌دهند. آنها در این رابطه سعی می‌کنند منابع درون سازمانی و برون سازمانی خود را کشف ‌کنند. دانش چیزی نیست که به خودی خود حاصل شود بلکه باید سازوکار تولید و خلق آن در سازمان تبیین شود. بنابراین یکی از رویکردهای مدیریتی در حوزه منابع انسانی هدایت افراد به سوی کشف مسایل و فعال شدن قوه خلاقه آنها می‌باشد. (کراگ و دیگران،۲۰۰۰)

بطور کلی عوامل تسهیل کننده نوآوری و خلق ایده‌های جدید را می‌توان به صورت زیر خلاصه نمود:

۱- شکل‌دهی و مهیا ساختن بستر به نیروی انسانی

۲- دادن آزادی منطقی به نیروی انسانی

۳- فراغت از فعالیت‌های دیگر

۴- سبک برخورد با اشتباهات (مدارا کردن با اشتباهات)

۵- استفاده از تکنیک‌های انگیزشی نوآوری

– استفاده از سیستم‌های پیشنهادات کارکنان.

[۱]-Creation

[۲]– Modeling

Pre analysis- [3]

Enactment- [4]

Post analysis- [5]

Evolution-[6]

                                                                                                                                                                                     ۲- Noise

[۸]– Data

[۹] – Information

[۱۰] – Bat.D.Ganb

[۱۱] – Knowledge

[۱۲]– Danport & Prosack

[۱۳]– Misbilth