ابعاد گسترش برند

– ابعاد گسترش برند
برندها تنها زمانی باید گسترش یابند که محصول یا خدمت جدید بتواند نیازهای واقعی مصرف‌کننده را به درستی تامین و بر پایه آگاهی از جایگاه محکم و توانایی‌هایی که برند مادر در ذهن مشتریان موجود خود دارد، طرح و به اجرا درآید. داشتن محصولات بیشتر همیشه به معنای دست یافتن به سود بیشتر نیست؛ به ویژه در درازمدت (همان).
یک برند را می‌توان به روش‌های مختلفی توسعه داد. یکی از بارزترین تفاوت‌ها در این روش‌ها این است که آیا توسعه برند در همان طبقه (کلاس) محصول قدیمی سازمان انجام می‌شود یا در طبقه جدید محصول. با توجه با این معیار می‌توان روش‌های گسترش برند را به روش عمودی و افقی تقسیم‌بندی کرد (دنیس و لی، ۱۹۹۵).
– گسترش افقی برند
گسترش افقی برند توسعه نام فعلی محصولات به یک محصول جدید در همان طبقه محصول یا به طبقه جدید محصولات شرکت است. دو نوع از گسترش افقی برند، گسترش خطی و فرانشیز، بر حسب کانون تمرکز از یکدیگر متفاوت هستند (آکر و کلر، ۱۹۹۰). گسترش خطی برند عبارت است از ورود به بخش جدیدی از بازار با نام قدیمی برند در همان طبقه محصول. در مقابل، گسترش فرانشیزی استفاده از نام فعلی برند برای ورود به طبقه جدیدی از محصولات در شرکت که قبلا وجود نداشته است (توبر، ۱۹۸۱).
برند در صورتی باید به یک صنعت جدید وارد شود که همخوانی و سنخیت خود را با صنعت موجود حفظ کرده و بین بازار جدید با بازار اصلی و اولیه نوعی تناسب ذاتی برقرار باشد؛ زیرا مردم اغلب برندها را در ذهن خود به یک صنعت خاص ربط می‌دهند. در نتیجه برندهای معدودی قادرند خارج از قلمرو بازار اصلی به حیات خود ادامه دهند. روش دیگری که گسترش برند می‌تواند به وسیله آن شاهد موفقیت باشد طرح و ایجاد یک دسته‌بندی جدید در بازار به جای وارد شدن به دسته‌بندی‌های موجود است (جعفرپیشه، ۱۳۸۸).
– گسترش عمودی برند
در مقابل، گسترش عمودی شامل معرفی برند مرتبط با محصولات حال حاضر شرکت ولی با قیمت و کیفیتی متفاوت. توسعه عمودی برند سریع‌ترین روش ممکن را به مدیران جهت کسب ارزش ویژه محصولات ارائه می‌دهد و به عنوان یک استراتژی پذیرفته شده در اکثر صنایع استفاده می‌شود. گسترش عمودی را می‌توان به دو روش انجام داد، روش افزایشی که شامل محصول جدید با قیمت و ویژگی‌های کیفی بالاتر نسبت به نسخه اولیه محصول است و کاهشی که شامل یک محصول جدید با کیفیت و قیمت پایین‎تر است (دنیس و لی، ۱۹۹۵).